Studiegids

nl en

Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Aardwetenschappen behaald.

Beschrijving

In deze cursus wordt een globaal overzicht gegeven van de klimaatsfluctuaties, zoals die van de afgelopen 2,4 miljoen jaar bekend zijn, en de oorzaken en de wijze waarop dit databestand tot stand is gekomen (proxy data). Vervolgens wordt de stratigrafische indeling van het Kwartair in Noordwest Europa behandeld, die op deze fluctuaties gebaseerd is.

Het tweede deel van deze module wordt toegespitst op Nederland: wat zijn de gevolgen van deze klimaatsfluctuaties voor de geologische opbouw van Nederland en wat zijn de landschapskenmerken van de verschillende regio’s in Nederland? Als laatste wordt het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie behandeld, waarbij het accent ligt op toepassing in de archeologie. Hierbij is een practicum gepland, waarin de classificatie wordt geoefend.

Leerdoelen

 • De verschillende klimaatsystemen op aarde kennen en de regionale variaties van diverse belangrijke klimaatsomslagen in het Laat Kwartair en Holoceen;

 • De stratigrafische indeling van het Kwartair in Noordwest-Europa kennen, en weten waarop deze onderverdeling is gebaseerd;

 • De ontstaansgeschiedenis van Nederland in grote lijnen kennen;

 • Het Nederlandse systeem voor bodemclassificatie begrijpen en kunnen toepassen;

 • Met behulp van een Nederlandse bodemkaart en de bodemclassificatie een uitspraak doen over de ouderdom en het type sediment waarin die bodem is gevormd.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7×2 uur hoorcollege;

 • 200 pagina’s literatuur;

 • 2,5 uur practicum.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Practicum.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met open vragen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

 • H.J.A. Berendsen, Fysisch Geografisch Onderzoek. Thema’s en Methoden (2005). ISBN 90 232 4138 X (hoofdstukken 1-4);

 • H.J.A. Berendsen, De Vorming van het Land – Inleiding in de Geologie en Geomorfologie (2004). ISBN 90 232 4075 8 (hoofdstuk 6-9);

 • H.J.A. Berendsen, Landschap in Delen. Overzicht van de Geofactoren (2005). ISBN 90 232 3112 7 (hoofdstuk 5);

 • Bodemclassificatieboekje als naslagwerk.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.