Studiegids

nl en

Management archeologisch erfgoed 2

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Ontwikkelingen in de archeologie van de laatste 20 jaar hebben geleid tot grote veranderingen in de maatschappelijke context van de archeologie. Archeologie is een rol gaan spelen in de ruimtelijke ordening en in het cultuurtoerisme, mede in samenhang met nieuwe nationale en internationale wet- en regelgeving. Er is daardoor veel nieuwe werkgelegenheid ontstaan. In de maatschappelijke context van de 21e eeuw staat de betekenis van het verleden in het heden voortdurend ter discussie: denk maar aan nationalisme, globalisering, diaspora-gemeenschappen en inheemse volkeren. Kwesties als ‘who owns the past?’ en het spanningsveld tussen behoud en ontwikkeling vragen om een bewuste afweging van waarden en belangen.
Centraal in de colleges staat reflectie op de rol van de archeoloog en de betekenis van het verleden in het heden, noodzakelijk voor het bewustzijn van de sociale, culturele, politieke en economische context van de archeologische praktijk.

Leerdoelen

  • Omschrijven en toepassen van centrale begrippen ‘erfgoed’, ‘waarde’ en ‘stakeholder’;

  • Beschrijven van de basale relaties in het Nederlandse bestel;

  • Benoemen van enkele belangrijke internationale organisaties en verdragen;

  • Omschrijven en beoordelen van belangrijke kwesties in de hedendaagse archeologie (‘looting’, handel in oudheden, restitutie, ‘reburial issue’).

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 7×2 uur hoorcollege;

  • 420 pagina’s literatuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege;

  • Discussie-opdrachten.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen met korte open vragen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

  • R. Skeates, Debating the Archaeological Heritage (2000);

  • Aanvullende literatuur wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. ir. M.J. Driessen.