Studiegids

nl en

Archeologische projecten in het Mediterraneum

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit college is georganiseerd rondom het lopende veldwerk van de stafleden Klassieke en Mediterrane archeologie, en laat de student ook kennismaken met onderzoek zoals dat plaatsvindt aan andere Nederlandse instituten.

De cursus maakt de student bekend met de theoretische, methodologische, praktische, technische en ethische aspecten die komen kijken bij veldwerk in de klassieke wereld. Op die manier worden een aantal belangrijke sites en discussies voor de Klassieke en Mediterrane archeologie geïntroduceerd, en wordt in praktische zin een voorbereiding gegeven op – en verdere uitwerking van – de field school in Italië.

Leerdoelen

  • Kennis van de onderzoeksvragen en bredere, wetenschappelijke debatten van het onderzoek van de Leidse Klassieke en Mediterrane archeologie;

  • Inzicht in de gekozen benaderingen en methodieken;

  • Kennismaking met en begrip van de lopende veldwerkprojecten van de staf van Klassieke en Mediterrane archeologie, van dataverzameling tot dataverwerking en publicatie.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • Hoorcolleges (1 ects);

  • Opdrachten en literatuur (4 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Oopdrachten.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuurlijst wordt gepubliceerd op Blackboard.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.J. Stöger.

Opmerkingen

In het geval van gastlezingen kunnen enkele colleges in het Engels gegeven worden.