Studiegids

nl en

World archaeology 1

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Voor het tutoraat is aanwezigheid verplicht.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Dit college geeft een chronologisch overzicht van de globale ontwikkeling van mens en maatschappij vanaf de eerste mensachtigen in het verre verleden tot aan complexe samenlevingen. Het college wordt gerelateerd aan het boek The Human Past, dat de rode draad van het vak vormt. Naar aanleiding van deze brede basis worden in de collegereeks accenten aangebracht vanuit het Leidse studieprogramma.

World Archaeology is onderverdeeld in 3 delen van elk 5 ects: deel 1 gaat over de ontwikkeling van de mens en de eerste boerensamenlevingen, deel 2 over de ontwikkeling naar complexe samenlevingen in Azië en Mesoamerika, deel 3 gaat over de complexe samenlevingen in het Mediterrane gebied en Noordwest-Europa.
De verschillende docenten brengen in de colleges de grote lijnen van de verschillende thema’s over, maar behandelen daarnaast onderzoek van onze eigen faculteit, dat bij de betreffende thema’s aansluit.

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de samenhang van de biologische en culturele evolutie van de mens, zoals kennis van de verschillende voorouders van de mens, de belangrijkste sites, veranderingen in voedselpatronen en ecologie, e.d.;

 • Kennis van het chronologisch en geografisch kader van de belangrijkste perioden en hun culturele manifestaties in de verschillende gebieden, zoals behandeld in de colleges en in het boek;

 • Globale kennis van en inzicht in technologische, sociale en culturele ontwikkelingen door de tijd heen per regio (in grafritueel, nederzettingen, economische ontwikkelingen, sociale organisatie);

 • Het kunnen leggen van verbanden en tegenstellingen in de verschillende perioden en gebieden;

 • Zelfstandig leren studeren door toepassing van de e-learning structuur.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 7 colleges (14 uur);

 • 5 lezingen (10 uur);

 • 7 tutoraat bijeenkomsten (14 uur);

 • 200 pagina’s literatuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege;

 • Tutoraat;
  Wekelijks zijn er hoorcolleges en diverse lezingen gerelateerd aan het college. Daarnaast is er wekelijks een tutoraat waarin in kleine groepen onder leiding van een tutor de collegestof geoefend wordt en actief leren wordt aangeleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van blended learning.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen (Engelstalige multiple choice) over het boek, de hoorcolleges en lezingen.

Voor een tussentijdse toets en voor actieve deelname aan het tutoraat kunnen bonuspunten worden verdiend (voor beide onderdelen 1, maximaal 2).

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

C. Scarre, (ed.), _The Human Past, World Prehistory and
the Development of Human Societies_ (2009), 2nd edition. ISBN 978-0-500-28781-1.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.