Studiegids

nl en

Computertoepassingen 1: Introductie computertoepassingen in de archeologie

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Archeologie is binnen de Geesteswetenschappen één van de vakgebieden waarin computers een groot onderdeel uitmaken van de dagelijkse praktijk. Vanaf de opgraving buiten in het veld (TS, digitale camera, barcodes), via de opslag en analyse van materiaal en kaarten (databases, GIS), tot aan de publicatie, presentatie en archivering (VR, e-depot): er wordt software voor gebruikt.
Dit studie-onderdeel geeft een algemeen, actueel overzicht van het gebruik van computers in de Nederlandse archeologie.

Leerdoelen

  • Goed inzicht krijgen in de mogelijkheden die computertoepassingen bieden voor het archeologisch onderzoek;

  • In staat zijn niet alleen de nieuwe technische mogelijkheden te zien, maar ook de methodische, praktische, organisatorische en/of financiële gevolgen van de inzet te kunnen beoordelen.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 14 uur college;

  • 250 bladzijden literatuur.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het propedeuserooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

Schriftelijk tentamen.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. H. Kamermans of drs. M. Wansleeben.