Studiegids

nl en

Praktijkopleiding 1

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Archeologische methoden en technieken 1 behaald.

Alleen wanneer Praktijkopleiding 1 met een voldoende is afgesloten, mag je aan Praktijkopleiding 2 deelnemen.
Alleen wanneer het Veldpracticum met een voldoende is afgesloten, mag het Stageverslag geschreven worden.

Beschrijving

Praktijkopleiding 1 bestaat uit inleidende colleges en het Meet- en Tekenpracticum. Dit practicum bestaat uit 7 onderdelen, elk onderdeel beslaat (minimaal) 1 dagdeel.

De oefeningen:

  • Gebruik van de Total Station (3 dagdelen);

  • Gebruik van het waterpasinstrument (2 dagdelen);

  • Archeologisch tekenen (2 dagdelen).

Leerdoelen

Na afronding beheerst de student een aantal praktische archeologische vaardigheden op een beginnersniveau.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 30 uur practicum (1 ects);

  • Schriftelijke opdracht (1 ects).

Rooster

De indeling en gedetailleerde roostering van het Meet- en Tekenpracticum is afhankelijk van de groep waarin je ingedeeld wordt. De groepsindeling wordt kort na 1 maart bekend gemaakt via Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Instructiecolleges;

  • Practicum.

Toetsvorm

De beoordeling vindt plaats op basis van ingeleverde opdrachten over de oefeningen tijdens en na het practicum.

Toetsvorm deadline

De Total Station opdracht dient uiterlijk 2 weken nadat dit practicumonderdeel gelopen is ingeleverd te worden (1 hardcopy, en 1 versie via SafeAssign).

Literatuur

Syllabus.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met mw. drs. R.M.R. van Oosten of dhr. E.G.C. Dullaart.

Opmerkingen

Dit practicum wordt eenmaal per jaar aangeboden. Indien het niet gehaald wordt, dien je het jaar erop het gemiste onderdeel te herkansen. Zie ook het toetsbeleid van de opleiding Archeologie.