Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Overzicht Antieke Wijsbegeerte 2: van Aristoteles tot en met Neoplatonisme

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Keuzevakstudenten kunnen dit vak volgen na het succesvol afronden van het Overzichtscollege Antieke Wijsbegeerte 1: van Thales tot en met Plato.

Beschrijving

Dit college biedt een overzicht van de antieke wijsbegeerte na Plato: Aristoteles, de Hellenistische scholen (Stoa, Epicurisme en Scepticisme), en tot slot het Neoplatonisme, met speciale aandacht voor Plotinus.

Leerdoelen

  • De student beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Aristoteles tot en met het Neoplatonisme alsmede over kennis van een elementair filosofisch begrippenapparaat;

  • De student beschikt over elementaire kennis en inzicht in de methode en heuristiek van de antieke wijsbegeerte.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

  • Opdrachten via Blackboard.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en het afnemen toetsen.

Literatuur

  • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (third edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2005 of later;

  • Reader primaire teksten in vertaling (beschikbaar gesteld via Blackboard);

  • F.A.J. de Haas e.a., Handboek Antieke Wijsbegeerte, Een handboek (beschikbaar gesteld via Blackboard).

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Meer informatie Studeren à la carte
Meer informatie Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. R.M. van den Berg