Studiegids

nl en

Sumerisch 3

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het gevolgd hebben van Sumerisch II.

Beschrijving

Het lezen van Sumerische literaire teksten.
De student bestudeert opgegeven regels in spijkerschrift, translitereert die op college, geeft een grammaticale analyse van de transliteratie en bestudeert de verschillende recensies en de achtergronden van de tekst. De docent geeft nadere toelichting op de taalkundige aspecten en de achtergronden van de teksten (filologische benadering).

Leerdoelen

  • Vaardigheid de tekst van Sumerische literaire teksten vanuit het spijkerschrift van die periode te kunnen translitereren, grammaticaal analyseren en vertalen.

  • Vaardigheid in het maken van een ‘partituur’, of wel een overzicht van de verschillende recensies van een literaire tekst.

  • Kennis van de achtergronden van deze teksten.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Mondeling tentamen na het eerste blok over een opgegeven stuk Sumerisch uit de Oud-Babylonische periode: 40% (van het eindcijfer)

  • Werkstuk na het tweede blok: tekst bewerking en literair-cultuurhistorisch commentaar van een opgegeven stuk tekst uit de Oud-Babylonische periode: 60% (van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Nader op te geven.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

“Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn:mailto:t.j.h.krispijn@hum.leidenuniv.nl