Studiegids

nl en

Debating International Relations Theories (4028)

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Studenten verdiepen hun begrip van de centrale theoretische debatten en concepten in de leer der internationale betrekkingen. De cursus helpt studenten ook bij het vormen van een geïnformeerde positie met betrekking tot debatten in de praktijk van de hedendaagse wereldpolitiek. 2. Studenten ontwikkelen hun vermogen de theorieën van internationale politiek kritisch te beschouwen. Ze leren de aannames, methodologische implicaties en inherente beperkingen van de theorieën te beoordelen. Verder staat centraal het ontwikkelen van schrijf-. debat-, presentatie-, discussievaardigheden.

Inhoud: Studenten verdiepen hun begrip van de centrale theoretische debatten en concepten in de leer der internationale politiek door nauwkeurige studie van een breed scala aan theorieën, inclusief onder anderen het klassiek realisme, neorealisme, institutionalisme, neoliberalisme, en sociaal constructivisme, evenals het poststructuralisme en feminisme. Daarnaast worden een aantal inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot actuele gebeurtenissen en controverses in de internationale politiek onder de loep genomen, zoals de rol van moraliteit in de internationale politiek, de democratische vrede, interventies, internationale instituties, niet-statelijke actoren, nucleaire wapens en nieuwe bedreigingen voor staten. De cursus staat open voor studenten die geïnteresseerd zijn in de internationale politieke relaties in de praktijk en in het bijzonder de theorie hierachter, evenals voor degenen die geïnteresseerd zijn in politieke theorie in het algemeen.

Onderwijsvormen

De cursusgroep komt twee keer per week gedurende twee uur samen. De cursus bestaat uit twee centrale componenten:
Voor de eerste component verdiepen studenten zich in de centrale theoretische debatten en de daarbij betrokken concepten die het veld definiëren. Studenten schrijven een betoog ofwel essay waarin zij een aanklacht tegen een theorie ondersteunen of weerleggen op basis van de voorgeschreven literatuur (de aanklacht wordt beschreven in de syllabus). Tijdens de bijeenkomsten nemen twee teams van twee tot drie studenten, die de rol van aanklagers of advocaten op zich nemen, deel aan een ‘rechtszaak’ (20 á 30 minuten durend formeel debat). De rest van de studenten fungeert als jury. Op de ‘rechtszaak’ volgt een discussie over de verdiensten van de theorie en haar beperkingen, onder verwijzing naar de door studenten vooraf geschreven betogen.
Voor de tweede component bestuderen studenten academische debatten ontrent controverses in de praktijk van de internationale politiek. Tijdens de bijeenkomsten geven groepen van twee tot vier studenten een 15 minuten durende presentatie, waarin ze een actuele gebeurtenis of casus analyseren met behulp van de argumenten die naar voren zijn gebracht in de literatuur. Hierop volgt een discussie, geleid door de instructeur van het seminar, waarbij ook de theorieën van eerdere bijeenkomsten worden betrokken.

Studiematerialen

Thayer, Bradley & Nuray Ibryamova. (eds.) 2009. Debates in international relations. New York: Pearson Longman.

Losse artikelen en hoofdstukken (beschikbaar via de (digitale) bibliotheek van de Universiteit Leiden).

Toetsing

Betogende essays, debatten, groepspresentatie, participatie

Rooster
Maandag 28 oktober en 4 november, 13.00-15.00 uur in SA31
Maandag 11 november, 13.00-15.00 uur in 5A47
Maandag 18 november, 13.00-15.00 uur in SB45
Maandag 25 november, 13.00-15.00 uur in 0A33
Maandag 2 december, 13.00-15.00 uur in SA49
Maandag 9 december, 13.00-15.00 uur in 1A01
Maandag 16 december, 13.00-15.00 uur in 0A28
Donderdag 31 oktober t/m 19 december, 9.00-11.00 uur in 5B14

Ingangseisen

Internationale Politiek I: Theorieën en Benaderingen
Internationale Politiek II: Theorieën en Praktijk