Studiegids

nl en

Politieke Partijen en Democratie (8706)

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. Het bieden van een vergelijkend en historisch perspectief op het ontstaan en de ontwikkeling van politieke partijen en hun rol binnen de representatieve democratie. 2. Het versterken van analytische vaardigheden door middel van mondelinge en schriftelijke rapportages.

Inhoud: In dit vak staan de rol en functie van politieke partijen in de moderne democratie centraal, in het bijzonder hun ontwikkeling als verbinding tussen de samenleving en de organen van de staat. Ook wordt aandacht besteed aan de opkomst van nieuwe stromingen, zoals het populisme, en mogelijke alternatieven vormen van politieke organisatie.

Onderwijsvormen

Seminarstijl: close reading, groepsdiscussies, groepswerk, individuele presentaties, “minicolleges”

Studiematerialen

Een verzameling van hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken en artikelen. Een programma met literatuurlijst is beschikbaar voor aanvang van de vervolgcursus.

Toetsing

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij vier papers schrijven met een lengte van minimaal 1500 en maximaal 2000 woorden. De papers tellen elk voor 20% van het cijfer mee. Maximaal één als onvoldoende beoordeeld essay mag worden herkanst. Daarnaast telt aanwezigheid en participatie voor 20% mee in het cijfer.

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster
Dinsdag 4 februari t/m 25 maart, 13.00-15.00 uur in SA21
Donderdag 6 februari t/m 27 maart, 13.00-15.00 uur in 1A22

Ingangseisen