Studiegids

nl en

Publieke Opinie (4096)

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doelen: 1. Een overzicht bieden van belangrijke thema’s, debatten en uitdagingen in het bestuderen van publieke opinie in binnen- en buitenland. 2. Het ontwikkelen van analytisch vermogen en het oefenen van schrijf-, presentatie-, debat- en discussievaardigheden.

Inhoud: Introductie op het onderzoek naar publieke opinie, waarbij aandacht zal worden besteed aan de betekenis en geschiedenis van publieke opinie. Zo zijn er verschillende publieken te onderscheiden waarbij gekeken kan worden naar bijvoorbeeld de opinie van (politieke) elites, maar ook van de stemgerechtigde bevolking, jongeren of ‘the attentive public’.

De voorgeschreven literatuur geeft bevindingen uit binnen- en buitenland weer, ook in vergelijkend perspectief, en met gebruikmaking van verscheidene methoden van dataverzameling. Gedurende de cursus zal, door de discussies en het ontwikkelen van een eigen onderzoeksvoorstel, de student nieuwe onderzoeksonderwerpen identificeren. Hiertoe wordt tevens gebruik gemaakt van voorbeelden uit de actualiteit, zoals opiniepeilingen en krantenberichten. De cursus staat open voor studenten die willen weten wat het publiek vindt van bijvoorbeeld buitenlands beleid of ethische thema’s en hoe dat bestudeerd kan worden, oftewel studenten die geïnteresseerd zijn in de totstandkoming en het meten van publieke opinie.

Onderwijsvormen

De groep komt twee keer per week gedurende twee uur samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de voorgeschreven literatuur en de geschreven essays besproken en bediscussieerd. Verder schrijven en presenteren de studenten in de tweede helft van de cursus hun eigen onderzoeksvoorstel.

Studiematerialen

Een verzameling van hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken en artikelen (ongeveer 800-1000 pagina’s). In de cursushandleiding staan de voorgeschreven literatuur en de essays die moeten worden voorbereid.

Toetsing

Korte essays, een onderzoeksvoorstel (op basis van één van de eerder in de cursus geschreven essays), individuele presentatie, participatie.

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden.

Rooster

Dinsdag 29 oktober t/m 17 december, 11.00-13.00 uur in SA21
Vrijdag 1 november t/m 20 december, 11.00-13.00 uur in SA29

Ingangseisen

Politieke Psychologie