Studiegids

nl en

Nederland en de EU (8708)

Vak
2013-2014

Omschrijving

Leerdoelen: 1. In deze cursus leren studenten de (veranderende) Europese opstelling van onder meer Nederlandse burgers, regeringen, partijen en belangengroepen kennen en verklaren. 2. Daarnaast leren studenten zich verder te bekwamen in diverse schrijfgenres en het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Inhoud: Nederland stond lang te boek als een pro-Europese natie. Of het nu om regeringen, ministeries, parlementariërs, rechters, eurocommissarissen, partijen, kiezers, belangengroepen of media ging, vrijwel iedereen leek voor verdieping en verbreding van Europese integratie. De verbazing was daarom groot toen een forse meerderheid van de Nederlandse kiezers in juni 2005 het Europees Grondwettelijk Verdrag in een referendum afwees. En plots leek heel Nederland eurosceptisch. Regering en parlement waren terughoudender ten aanzien van uitbreiding, een financiële bijdrage aan de Europese begroting en de redding van Griekenland uit de schuldencrisis. Het verhaal gaat dat heel Nederland zo een pro-Europees standpunt heeft ingewisseld voor een eurosceptische positie. Deze cursus gaat na of dat eigenlijk wel zo is. Was er in het verleden niet eerder sprake van euroscepsis? En is Nederland in vergelijking met andere landen wel zo eurosceptisch vandaag de dag?

Onderwijsvormen

Discussiecolleges; werkbezoeken/gastsprekers.

Studiematerialen

De lijst van verplichte literatuur wordt ruim voor aanvang van de cursus via blackboard bekend gemaakt.

Toetsing

Essays, eindpaper

Rooster

Dinsdag 4 februari t/m 25 maart, 15.00-17.00 uur in 1A12
Donderdag 6 februari t/m 27 maart, 15.00-17.00 uur in 5A37