Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Molecular Cell Signaling

Vak
2013-2014

Signaaltransporterende eiwitten die het functioneren van de cel bepalen, staan centraal in dit college.

Bekijk vakinformatie