Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Applications of Model Organisms in Modern Biological Research

Vak
2013-2014

Inzicht in moderne technologische instrumenten op het gebied van model organismen.

Bekijk vakinformatie