Studiegids

nl en

Tekst en cultuur

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Beschrijving

Kennismaking met belangrijke literaire en cultuurhistorische teksten in vertaling met aandacht voor de plaats van teksten in de cultuur waarbij ook de interpretatieproblematiek ter sprake komt.

Leerdoelen

 • Verkrijgen van een overzicht van de pre-moderne Koreaanse literatuurgeschiedenis en de Koreaanse boek- en leescultuur;

 • Oefening in de methoden die gebruikt kunnen worden om bronnen te interpreteren;

 • Oefening in mondelinge presentatie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoor/werkcollege

Studielast

 • Contacturen (2 uur p.w. x 13 weken): 26 uur

 • Tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur (3 uur p.w. x 13 weken): 39 uur

 • Voorbereiden 2 mondelinge presentaties (2 × 26 uur): 52 uur

 • Voorbereiden schriftelijk tentamen: 23 uur

 • Totale studielast: 140 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open vragen en enkele essayvragen: 60%

 • Twee mondelinge presentaties: 30%

 • Aanwezigheid en actieve deelname aan de discussies: 10%

Blackboard

Nee

Literatuur

 • Syllabus Inleiding in de traditionele Koreaanse letterkunde

 • Peter H. Lee, Anthology of Korean Literature, Honolulu, 1981;

 • Peter H. Lee (ed.) Sources of Korean Tradition 2 vols. (Columbia University Press), verkrijgbaar bij de boekhandel;

 • Tijdens het college nader op te geven literatuur.

Aanmelden

uSis.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Prof. dr. R.E. Breuker