Studiegids

nl en

Koreaanse geschiedenis tot 1876

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Beschrijving

Aan de hand van een standaardwerk, de syllabus Koreaanse geschiedenis en een aantal wetenschappelijke artikelen die tijdens de colleges opgegeven worden, zal kennis gemaakt worden met de hoofdlijnen van de geschiedenis tot 1876, de opkomst van religies en staatsideologieën, en de fundamentele vragen van de geschiedfilosofie. Het eerste uur zal bestaan uit een hoorcollege met een visuele presentatie. Tijdens het tweede uur zullen de studenten verslag uitbrengen over de gelezen stof en daarover discussiëren.

Leerdoelen

 • Leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen

 • Oefening in mondelinge discussie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege/werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week x 13 weken)

 • voorbereiden colleges: 52 uur (4 uur/week x 13 weken)

 • schrijven van 2 papers: 26 uur

 • voorbereiding tentamen: 36 uur

Toetsing

 • Tentamen: 100%

Blackboard

Alleen voor mededelingen, Blackboard

Literatuur

 • Syllabus Inleiding tot de Koreaanse geschiedenis tot 1876 (Studiepunt)

 • Hwang, Kyung Moon. A History of Korea. Hampshire, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 2010.

 • Tijdens het college op te geven artikelen

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Remco Breuker

Opmerkingen

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc aanschuif-minor Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.)

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Korea na de tweedeling (5 ECTS; 1e sem.)

 • Seminar 1: Film, media, kunst en literatuur in Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.)

 • Seminar 2: Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Korea in de wereld: van drukkunst tot K-pop (5 ECTS; 2e sem.)

Ook los als keuzevak, contractonderwijs of à la carte onderwijs te volgen.