Studiegids

nl en

Integrated Korean 1b: lezen en vertalen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Met succes I.K. 1a taalvakken afgerond hebben.

Beschrijving

Deze cursus bouwt voort op het eerste semester en is gericht op het verder ontwikkelen van de lees- en vertaalvaardigheid. Hiervoor komen de “Narration” van het Textbook en de grammatica- en leesoefeningen van het Workbook aan bod, naast de vertaaloefeningen die wekelijks aan de studenten uitgedeeld en tijdens college besproken zullen worden. Bij die oefeningen van het lezen en vertalen van en naar het Koreaans ter verwerving van lexicaal en syntactisch inzicht worden studenten actief betrokken.

Leerdoelen

 • Lezen van korte, eenvoudige teksten en het vinden van specifieke, voorspelbare informatie in eenvoudige, alledaagse teksten zoals advertenties, menu’s en dienstregelingen.

 • Begrijpen van korte, eenvoudige, persoonlijke brieven en vereenvoudigde Koreaanstalige teksten over andere onderwerpen van algemene aard.

 • Omzetten met behulp van een woordenboek van eenvoudige (eventueel bewerkte) Nederlandse teksten over een onderwerp van algemene aard in het Koreaans en vice versa zonder daarbij te veel en/of ernstige lexicale en grammaticale fouten te maken.

 • In termen van het CEFR wordt toegewerkt naar niveau A2, tussenstapfase van Basisgebruiker.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken: 26 uur

 • Voorbereiding college en huiswerk: 4 uur p.w. x 13 weken: 52 uur

 • Voorbereiding tentamen: 62 uur

Toetsing

Een combinatie van volgende twee toetsvormen:

 • 2-wekelijkse gevarieerde schrijfopdracht uit het werkboek: 10% (van het eindcijfer)

 • Schriftelijk tentamen over de behandelde collegestof: 90% (van het eindcijfer)
  Het tentamen aan het eind van het semester bestaat uit twee delen: Open vragen die de globale leesvaardigheid toetsen en losse, geconstrueerde zinnen die de vertaalvaardigheid van en uit het Koreaans toetsen.

Blackboard

Er wordt voor de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van o.a. aan de reeks colleges gerelateerde mededelingen, de wekelijkse opdrachten en de antwoorden van de oefeningen in het werkboek die tijdens de lessen niet aan bod komen.

Literatuur

 • Y.M. Cho, H.S. Lee. e.a.: Integrated Korean Textbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

 • M.J. Park; J.W. Suh, e.a.: Integrated Korean Workbook, Beginning 2. Second edition, University of Hawai’i Press, 2010.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. Drs. M.S. Chi
(Spreekuur: Dinsdag 12.00-13.00 uur, kamer 105 Arsenaal)

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid
Voor het volgen van deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, al dan niet met melding vooraf, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator Mw. Dr. M. Winkel.