Studiegids

nl en

Seminar 1: Film, media, kunst en literatuur in Korea

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels

Beschrijving

Inleiding tot traditionele en eigentijdse aspecten van de Koreaanse kunsten, m.i.v. cinema, literatuur, muziek en beeldende kunst, waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van audiovisuele bronnen. Ook de hedendaagse media komen aan bod.

Leerdoelen

 • Kennismaking met belangrijke aspecten van de Koreaanse cultuur en de problematiek van de interculturele vergelijking

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke literatuur

 • Bevorderen van de schrijfvaardigheid

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week x 13 weken)

 • voorbereiden colleges: 39 uur (3 uur.week x 13 weken)

 • literatuurstudie en schrijven van daarop gebaseerd paper: 39 uur

 • voorbereiding tentamen (collegestof): 36 uur

Toetsing

 • Schriftelijk werkstuk van 2500 woorden: 80%

 • Aanwezigheid en actieve deelname aan het college: 20%

Het werkstuk wordt beoordeeld op de kritische vraagstelling en inzicht in belangrijke aspecten van de Koreaanse cultuur, waarbij ook gekeken hoeveel inzicht er is in de betekenis van interculturele vergelijking.

Blackboard

De te lezen literatuur wordt op Blackboard gezet, samen met een literatuurlijst waaruit gekozen kan worden voor het werkstuk.

Literatuur

Tijdens het college op te geven artikelen.
Verder in overleg met de docent te bepalen literatuur voor het paper.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof. Remco Breuker

Opmerkingen

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc aanschuif-minor Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

 • Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.)

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.)

 • Korea na de tweedeling (5 ECTS; 1e sem.)

 • Seminar 1: Film, media, kunst en literatuur in Korea (5 ECTS; 1e sem.)

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.)

 • Seminar 2: Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.)

 • Korea in de wereld: van drukkunst tot K-pop (5 ECTS; 2e sem.)