Studiegids

nl en

Moderne Japanse Geschiedenis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen voorkennis vereist. Deze cursus is een verplichte onderdeel van de propedeuse Japanstudies. Niet-hoofdvak studenten mogen meedoen voor zover er zitplaatsen over zijn.

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemene inleiding tot de moderne ervaring van Japan van 1868 tot heden. In ons verbeelding is Japan vaak afgeschilderd als “anders.” In deze statische beelden, lijkt Japan bijna op een natie verwijderd van de geschiedenis. Maar de geschiedenis en moderniteit, niet West-of Oost, ze zijn globale fenomenen. Voor beter of slechter, de krachten en processen die recente verleden gevormde Japan waren in veel opzichten dezelfde krachten die de vorm van de rest van de wereld: industrialisatie, het kapitalisme, natie-en empire-gebouw, oorlog, technologische veranderingen, en de strijd voor politieke en maatschappelijke participatie. Tegelijkertijd hebben de mondiale verschijnselen van de moderniteit in combinatie met bepaalde plaats van Japan in de mondiale orde en haar eigen lokale culturele en sociale evolutie naar een fascinerend onderscheidend te spelen produceren op de moderne thema. Deze hoorcollege verkent deze complexe geschiedenis, rekening houdend met het idee van Japan niet als “een natie apart” maar als een bepaalde site in een mondiaal proces van moderne evolutie.

Leerdoelen

De ontwikkeling van: – een basiskennis van en inzicht in de geschiedenis van het moderne Japan van 1868 tot heden in het kader van regionale en mondiale moderne geschiedenis – bewustwording van centrale thema’s en vraagstukken in de studie van de geschiedenis van het moderne Japan, inbegrepen o.a. maatschappelijke actoren en hun rollen, politieke processen en spanningen, ideeën en ideologieën, kosten en baten van de economische ontwikkeling, sociale mobilisatie voor de modernisering, oorlog en empire-building, continuïteit en verandering, en de plaats van Japan in de mondiale orde – een kritisch bewustzijn van historische verhalen als geconstrueerd, meervoudig, politiek en dynamisch

Rooster

Donderdagen 09:00-11:00

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Twee schriftelijk tentamens (midterm/final) met gesloten vragen. Regelmatig aanwezigheid bij de colleges word beloond door het aanwezigheidscijfer te laten tellen voor 10% van het eindcijfer (in dit geval tellen respectievelijk de midterm en final examenuitslagen voor 40% en 50% van het eindcijfer). Een aanwezigheidscijfer die geen positieve effect heeft op de eindcijfer wordt niet meegewogen; in deze geval worden alleen de examenuitslagen meegewogen in het eindcijfer (midterm en final voor 44,44% en 55,55% respectievelijk). Voor degenen die niet slagen wordt een gecombineerde herkansing over de gehele cursusmateriaal afgenomen. Het resultaat van de gecombineerde herkansing vervangt eerdere resultaten op de midterm en final examens.

Blackboard

Aanmelden op Blackboard pagina.

Literatuur|

  1. Andrew Gordon, A Modern History of Japan: From Tokugawa Times to the Present, New York/Oxford: Oxford University Press, 2003 (second edition 2008)
    1. Sources of Japanese Tradition Volume Two (Abridged) Part Two: 1868 to 2000, Second Edition, compiled by Wm. Theodore de Bary, Carol Gluck, and Arthur E. Tiedemann, New York: Columbia University Press, 2006
      —Te koop bij o.a. van Stockum boekhandel Leiden

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Aanmelden voor a la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

dr. E. Mark