Studiegids

nl en

Seminar 2: Perspectieven op Korea

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Goede leesvaardigheid Engels, elementaire kennis van de Koreaanse geschiedenis. Eerstejaarsvakken Koreaans met succes afgesloten.

Beschrijving

Traceren van de geschiedenis van het vakgebied van de Koreanistiek aan de hand van analyses van visies op Korea van de 17e eeuw tot heden. Aandacht gaat daarbij uit naar de vraag in hoeverre de gehanteerde perspectieven ongelijke machtsverhoudingen weerspiegelen en naar de problematiek van de studie van andere culturen . Het oefenen van academische vaardigheden (zoals het kritisch verwerken van wetenschappelijke informatie, het schrijven van een wetenschappelijk paper en het analyseren van wetenschappelijke strategieën) staat tevens centraal in dit college.

Leerdoelen

  • Verwerven van inzicht in de geschiedenis van het vakgebied

  • Kritisch omgaan met (wetenschappelijke) teksten

  • Het ontmaskeren van de strategie in een tekst en dat inzicht onder woorden brengen

  • Oefening in het schrijven van een academisch betoog

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie en schrijven van academisch paper in situ (Korea). Dit vak wordt gevolgd door de tweedejaars Koreastudies die in het tweede semester in Korea verblijven. Er is contact met de docent via de email.

Toetsing

  • Werkstuk 100%

Blackboard

Ja. Voor mededelingen en verspreiding studiemateriaal.Blackboard

Literatuur

Tijdens het college nader op te geven.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Prof. Remco Breuker