Studiegids

nl en

Korea na de tweedeling

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen, maar noties van de moderne Koreaanse geschiedenis zijn noodzakelijk.

Beschrijving

Dit college biedt een eigenzinnige lezing van de contemporaine geschiedenis van Korea sinds 1945. Het zet de stereotypische opdeling van Noord- en Zuid-Korea als elkaars tegenpolen op zijn kop en stelt kritische vragen bij de gangbare interpretatiemodellen. Dit college vertelt de geschiedenis van beide Korea’s als een langgerekt en aanhoudend proces van natievorming dat nog steeds getekend is door de natie-concepten die sinds het einde van de 19e eeuw in Korea opgeld maakten. Thema’s die hierbij o.a. aan bod komen zijn:

 • Gezag en leiderschap

 • Developmental state

 • Korea in de wereld

 • Nationale identiteit.

Leerdoelen

 • Verdieping van de kennis van de hedendaagse geschiedenis van Noord- en Zuid-Korea

 • Kritische omgang met gangbare concepten

 • Helder formuleren, zowel mondeling als schriftelijk

 • Sociale vaardigheden: collectieve mondelinge presentatie.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 140 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week)

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 52 uur (4 uur/week)

 • voorbereiding presentatie: 10 uur

 • paperopzet: 5 uur

 • eindpaper: 45 uur

Toetsing

 • Actieve deelname aan college: 10%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Paperopzet: 20%

 • End- term paper: 50%

Blackboard

Ja, Blackboard (jaaroverzicht, syllabus, discussieforum, inleveren papers)

Literatuur

 • Charles Armstrong, The Koreas(Routledge, 2013. 2nd edition)

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea(Routledge, 2007. 2nd edition)

 • Wetenschappelijke artikelen

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster