Studiegids

nl en

Seminar 3: BA-eindwerkstuk begeleiding & Vertaling

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten Koreastudies die in het lopende academiejaar hun BA-eindwerkstuk gaan schrijven.

Beschrijving

Dit seminar begeleidt studenten op intensieve wijze bij het kiezen van een onderzoeksonderwerp, het ontwikkelen en uitwerken van een onderzoeksvraag, het verzamelen van de relevante wetenschappelijke literatuur en het voorbereiden van het schrijven van een BA-eindwerkstuk. Naast de kritische lezing van Westerse (en een zekere mate van Koreaanse) vakliteratuur, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de vraagstelling en de onderzoeksmethode, zullen studenten in discussies, referaten en schriftelijke rapportages (o.a. een beredeneerde bibliografie) hun eigen onderzoek ontwikkelen en beargumenteren.
Daarnaast werken studenten gedurende het semester aan de vertaling van één Koreaans wetenschappelijk aritkel dat relevant is voor het gekozen eindwerkstuk onderwerp.

Leerdoelen

De studenten leren zelfstandig een onderwerp af te bakenen en uit te diepen. Zij leren daarbij relevante literatuur te verzamelen en kritisch te benaderen. Zij zijn in staat een overzicht te verschaffen over de stand van het onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. De keuze van het onderwerp en de aanpak van het onderzoek worden vastgesteld in overleg met de begeleider.

 • Mondelinge presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied:
  • in de vorm van een heldere en goed opgebouwde mondelinge presentatie
  • overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  • met gebruikmaking van moderne presentatietechnieken
  • dat gericht is op een specifieke doelgroep
  1. actief deelnemen aan een vakinhoudelijke discussie
 • Samenwerkingsvaardigheden

  1. sociaal-communicatief optreden in samenwerkingssituaties
  2. constructieve kritiek geven en ontvangen en gegronde kritiek verwerken tot een herziening van het eigen standpunt
  3. zich houden aan overeengekomen planningen en prioriteringen
 • Elementaire onderzoeksvaardigheden, waaronder heuristische vaardigheden

  1. vakwetenschappelijke literatuur verzamelen en selecteren met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken
  2. deze analyseren en beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid
  3. op basis hiervan een goed afgebakende probleemstelling formuleren
  4. onder begeleiding een onderzoek van beperkte omvang opzetten en uitvoeren met inachtneming van de voor het vakgebied relevante traditionele en digitale methoden en technieken
  5. op basis daarvan een beargumenteerde conclusie formuleren
  6. ook buiten zijn eigen vakgebied gebruik maken van zijn verworven onderzoeksvaardigheden
 • Schriftelijke presentatievaardigheden

  1. onderzoeksresultaten helder en beargumenteerd uiteenzetten
  2. een antwoord formuleren op vragen betreffende (een onderwerp in) het vakgebied:
  • in de vorm van een heldere en goed opgebouwde schriftelijke presentatie
  • overeenkomend met de criteria die het vakgebied daaraan stelt
  • met gebruikmaking van relevante illustratie- of multimediale technieken
  • dat gericht is op een specifieke doelgroep

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst in:

 • totale studielast: 280 uur

 • contacturen: 26 uur (2 uur/week)

 • bestuderen van de verplichte literatuur: 130 uur (10 uur/week)

 • vertaling wetenschappelijk artikel: 130 uur (10 uur/week)

Toetsing

 • mondelinge presentatie tijdens seminar: 20%

 • beredeneerde bibliographie: 10%

 • opzet eindwerkstuk: 20%

 • vertaling: 50%

Blackboard

Ja, Blackboard (opgeven opdrachten, aanleveren van opdrachten, forumdiscussie)

Literatuur

Nader te bepalen.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges

Aanmelden Studeren à la Carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. K. de Ceuster