Studiegids

nl en

Teksten Ia

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Talen en Culturen van Japan.

Beschrijving

Dit vak is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden met geschreven teksten in het Japanse schrift (hiragana, katakana en kanji). Nadat begrip is opgedaan van overeenkomsten in vorm-klank (hiragana en katakana) en vorm-klank-betekenis (kanji) op letter/woord/zinsniveau, zullen studenten langzaam aan langere teksten (verscheidene alinea’s) over een variatie aan onderwerpen lezen. Het vak is bedoeld om de leesvaardigheid die studenten nodig hebben om teksten correct te begrijpen en vertalingen van Japanse teksten te maken te verbeteren. Daarnaast zullen studenten productieve vaardigheden ontwikkelen, door middel van simpele schrijfopdrachten (zinnen vertalen naar het Japans, en teksten schrijven in het Japans). In dit vak zullen studenten leren hun kennis van de taal (woordenschat, grammatica, structuren en kanji) in de praktijk te brengen.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Rooster

Zie rooster.

Toetsing

Schriftelijk tentamen, over de collegestof (100%).

NB: 70 % aanwezigheid is een vereiste om aan het tentamen te kunnen deelnemen.

Blackboard

Aanmelden op Blackboard.

Literatuur

  1. Minna no Nihongo I Honsatsu (Main Textbook Kanji-kana version) (zie bijv. http://www.3anet.co.jp/english/books/books_01.html), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-102-8).
  2. Minna no Nihongo I Honyaku・Bunpo Kaisetsu in English (Translation & Grammatical Notes in English), 3A corporation 1998 (ISBN 4-88319-107-9).
  3. Reader

Aanmelden

Inschrijving is verplicht via uSis .

Voor meer informatie over inschrijving zie Links in de rechterkolom op de vorige pagina.

Contact

Bij de docent, zie het rooster

Opmerkingen

Studenten kunnen versnellen binnen een onderdeel van het taalprogramma. Voordat ze bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan BA2 1e semester Conversatie & luistervaardigheid moeten studenten alleen onderstaande vakken hebben afgerond:
. BA1 Taalverwerving Ia/Taalbeheersing Ia/Conversatie & Luistervaardigheid Ia (60% of 5691VTATAY)
. BA1 Taalverwerving Ib/Taalbeheersing Ib/Conversatie & Luistervaardigheid Ib (60% of 5691VTATBY).

Voordat studenten door kunnen stromen naar het 2e semester van BA3 moeten echter alle andere taalvakken eerst zijn afgerond.