Studiegids

nl en

Taalbeheersing IIa: Conversatie/Luistervaardigheid, Kanji

Vak
2013-2014

Toegangseisen

5691VTATBY Taalbeheersing Ib: Conversatie & Luistervaardigheid Ib en/of kanji-introductie Ib. Alleen hoofdvakstudenten Japans.
Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel I & II van Minna no Nihongo.

Beschrijving

Deze cursus richt zich op spreken, luisteren en het produceren en herkennen van kanji. De cursus kanji richt zich op het ontwikkelen van de kennis van studenten op het gebied van kanji. Gebaseerd op de opvatting dat het verwerven van kanji na BA1-niveau een andere benadering vereist dan het simpelweg onthouden van ieder los karakter, zal deze cursus de verschillende eigenschappen en functies van kanji introduceren. Op basis hiervan kunnen kanji gegroepeerd en vervolgens op een gestructureerde manier geleerd worden. De cursus benadrukt een ontwikkeling van de vocabulaire door het zich eigen maken van kanji en richt zich op hun betekenis in uiteenlopende contexten.

Leerdoelen

Studenten zullen in staat zijn om deel te nemen aan de meeste van de eenvoudige, communicatie-gerelateerde opdrachten en sociale situaties, en om eenvoudige gesprekken te voeren over onderwerpen waarmee men bekend is, waar men zelf in geïnteresseerd is, of die relevant zijn voor het dagelijkse leven (zoals het uiten van meningen en emoties, het beschrijven v.e. doel of oorzaak, het uiten van voorwaarden en opeenvolging van gebeurtenissen etc.). Studenten zullen ook leren grip te krijgen op meer complexe conversaties in allerdaagse sociale situaties, en een reeks van uitdrukkingen leren nodig voor verschillende niveau’s van spreken (bijv. de meest gebruikelijke beleefdheidsvormen), en hun kennis van verschillende aspecten van communicatie in het Japans verdiepen.
Studenten zullen tegen het eind van het semester rond de 750 karakters geleerd hebben (de 500 uit BA1 inbegrepen).

Rooster

zie uSis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Conversatie & luistervaardigheid IIa (3 EC)

 • totale studielast :84 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed :24 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges :24 uur

 • tijd om nieuwe woorden te leren :24 uur

 • extra activiteiten: op internet Japanse TV kijken enz. :12 uur

Kanji IIa(2 EC)

 • totale studielast :56 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed :24 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges :24 uur

 • tijd voor het voorbereiden van de driewekelijkse quiz :12 uur

Toetsing

Conversatie & luistervaardigheid:

 • Mondeling tentamen 100%

Kanji:

 • Aanwezigheid:10%

 • Kanji Quiz (1 keer per 2 weken/4 in totaal): 10%x4=40%

 • Eindtoets:50%
  schriftelijk tentamen met gesloten vragen (bijvoorbeeld multiple choice)
  schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (lezen/schrijven)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Ja.

Literatuur

会話の日本語, M.Sasaki and M.Kadokura, The Japan Times, 2007; ISBN978-4-7890-1285-0
Intermediate Kanji Book (Kanji 1000 Plus). Kano, Chieko, Bonjinsha, 1993, ISBN-10: 4893583565

Aanmelden

Aamelden via uSis is verplicht.

Contact

 • Conversatie
  M.Kunimori: m.kunimori@hum.leidenuniv.nl
  N.Seki: N.Seki@hum.leidenuniv.nl

 • Kanji
  N.Seki: N.Seki@hum.leidenuniv.nl
  E.Yamamoto: e.yamamoto@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

*The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor. *Weging van Taalverwerving IIa (5 EC), 100%:
1) Conversatie & luistervaardigheid: 60% 2) Kanji: 40%

The textbooks are available through the following bookshops.
Local book dealer in Leiden: Van Stockum (leiden@vanstockum.nl), Breestraat 113.