Studiegids

nl en

Taalbeheersing IIb: Conversatie/Luistervaardigheid + Teksten (tot midterm)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

5692VTTAY Taalbeheersing IIa: Conversatie & Luistervaardigheid IIa en Kanji IIa. Alleen hoofdvakstudenten Japans. Dit is een cursus ALLEEN in BLOK III. Voor studenten die NIET naar Japan gaan is de vervolgcursus in Blok IV Taalverwerving IIc (10 EC).

Beschrijving

Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van spreken, luisteren, en het produceren en herkennen van kanji verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen.

De Kanji-colleges nemen de vorm van zes hoorcolleges, die samen als het ware achteruit zoomen om de longe durée van schrift in Japan te schetsen. Deze colleges behandelen de structuur en ontwikkeling, van de verschillende, geïntegreerde schriftsystemen in Japan door de geschiedenis heen, alsmede in de grotere context van de ontwikkeling van “schrift”. De colleges bestrijken een breed spectrum, van achtste-eeuwse man’yôgana tot hedendaagse ‘gyaru moji’.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: deel te nemen aan gesprekken over een breed scala aan onderwerpen, zoals over datgene wat betrekking heeft op hun eigen interesse, en over meer algemene sociale kwesties; in staat te zijn om onderscheid te maken tussen verschillende niveau’s van spreken, en een scala aan uitdrukkingen te gebruiken die voor hen noodzakelijk zijn (bijv. de meest gebruikelijke uitdrukkingen van beleefdheid); in staat zijn om de hoofdzaken te begrijpen van standaardgesprekken over familieaangelegenheden zoals men die tegenkomt op het werk, de studie, bij vrijetijdsbesteding etc.; een begin te maken in het leren begrijpen van authentieke materialen zoals de hoofdpunten van TV-progamma’s of films met behulp van woordenlijsten.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster.

Onderwijsvorm

Werkcollege, deels hoorcollege (kanji).

Toetsing

1) Conversatie & Luistervaardigheid: Mondeling tentamen
2) Kanji: Schriftelijk tentamen

NB: 70% aanwezigheid is vereist om deel te kunnen nemen aan het tentamen.

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Blackboard

Blackboard is beschikbaar afhankelijk van het cursuselement.

Literatuur

1.『会話のにほんご 改訂新版 』CD付(The Japan Times) = Sasaki, Mizue & Kadokura, Masami: Japanese through Dialogues for Intermediate Learners, Revised Edition, The Japan Times, 2007. ISBN 978-4-7890-1285-0
2. volgt (voor kanji-colleges)

Aanmelden

inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

De docent, zie het rooster.

Opmerkingen

The language of instruction varies: Dutch, English or Japanese depending on the module and instructor.

Weging van Taalbeheersing IIb (5 ec):
1) Conversatie & luistervaardigheid IIb: 60%
2) Kanji IIb: 40%
alleen voor studenten die NIET naar Japan gaan per april.

Voor BA2 studenten die naar Japan gaan vanaf April, geldt dat het eerste deel van Teksten IIb (3 EC) in combinatie met het eerste deel van Conversatie en Luistervaardigheid IIb (2 EC), in de midterm getoetst wordt als een zelfstandig onderdeel van 5 EC. Nadere informatie over de toetsingsvereisten volgt zsm.