Studiegids

nl en

Licht op Italië

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie.

Beschrijving

‘Licht op Italië’ is een cursus die uit twee onderdelen bestaat: lezingen en literatuurstudie. De lezingen vinden plaats op een tweetal studiedagen, met telkens minstens zes sprekers. De twee studiedagen vinden beide in het tweede semester plaats, op twee verschillende Nederlandse universiteiten.

Leerdoelen

  • Verdiepte kennis van en verdiept inzicht in onderwerpen en thema’s uit de geschiedenis van de Italiaanse kunst en cultuur.

  • Bekendheid met en inzicht in het lopend onderzoek naar Italiaanse kunst door specialisten die aan verschillende universiteiten en musea verbonden zijn.

  • In staat zijn kritische vragen te stellen bij de in de cursus gepresenteerde onderzoeksresultaten.

  • In staat zijn om onafhankelijk van het onderwerp van studie een verantwoorde keuze te maken uit verschillende courante benaderingen in de kunstgeschiedenis.

Rooster

De studiedagen en het tentamen vinden plaats op nader te bepalen dagen in de loop van het tweede semester. Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

  • het totaal aantal college-uren bedraagt 12 uur

  • de tijd voor literatuurstudie bedraagt 128 uur

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

12 uur: Deelname colleges (2 dagen x 6 uur)
12 uur: Voorbereiding colleges
114 uur: Literatuurstudie (circa 800 pp à 7 pp per uur)
02 uur: Toetsing
—-
140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (100%) met enkele essayvragen over de lezingen en over de relevante literatuur.

Herkansing: één herkansingsmoglijkheid.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en voor mededelingen.

Literatuur

Is afhankelijk van de inbreng van de participerende sprekers en wordt op een later moment bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dhr Dr. E. (Edward) Grasman (coördinatie)

Opmerkingen

N.v.t.