Studiegids

nl en

Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie - deel Celbiologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t

Contact

Coordinator: Prof.dr.H.P.Spaink
Email: h.p.spaink@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Het examenonderdeel Celbiologie, Celfysiologie en Microbiologie (totaal 9 EC) omvat de onderdelen Celbiologie (3 EC), Celfysiologie (3 EC) en Microbiologie (3 EC).

In dit onderdeel worden structuren en processen van eukaryote cellen behandeld. Ook wordt ingegaan op de technieken die voor de bestudering van cellen van belang zijn. Enkele onderdelen en processen van eukaryote cellen zullen wat uitvoeriger worden behandeld, zoals cytoskelet, organellen, membraanstructuren, receptoren, hormoonwerking, intracellulair transport, energievoorziening en celbeweging. Er zullen voorbeelden gegeven worden van het belang van celbiologische kennis voor het begrijpen van de vorming van multicellulaire organismen en het ontstaan van ziektes.

Leerdoelen

Het leren begrijpen van de processen in levende cellen. Hierbij is het van belang oog te krijgen voor de algemene principes die in alle levende cellen voorkomen en die te leren onderscheiden van specialisaties die alleen een rol spelen in bijzondere typen cellen of bepaalde processen. Door de processen in hun ruimtelijke context te bestuderen wordt geleerd om begrip te krijgen voor de schaal in ruimte en tijd waarin de processen zich afspelen.

Rooster

Zie rooster BLOK 2

Onderwijsvorm

Hoorcollege en een toer door de cel met een computerprogramma.

Toetsing

Over de colleges wordt een schriftelijk tentamen gegeven. Het eindcijfer wordt berekend uit het gemiddelde voor tentamens Celbiologie, Microbiologie, en Celfysiologie. Om te slagen, mag voor geen van de drie tentamens een 5.0 of lager gehaald worden. Het tentamen mag in delen worden herkanst. Na herkansing telt het laatst behaalde cijfer.

Blackboard

Aansluitend bij Campbell & Reece. De presentaties in het college samen met verhelderend filmpje zullen op CD uitgereikt worden. Daarnaast is er de mogelijkheid een toer door de cel te maken met behulp van een computerprogramma.

Literatuur

Campbell & Reece, “Biology” (9th ed.) en CD-ROM celbiologie

Aanmelden

Via Usis en enrollen in Blackboard