Studiegids

nl en

Flora Excursie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. H. Duistermaat
Email: Leni.Duistermaat@naturalis.nl

Beschrijving

Verdieping van kennis over de diversiteit van de wilde flora in Nederland. De nadruk ligt op het leren herkennen van taxa (families, soorten) en op versteviging van vormenkennis en het gebruik van de Heukels’ Flora van Nederland (ed. 23). In deze context wordt aandacht geschonken aan de relatie plant-omgeving; aan de huidige classificaties; inventarisatie methoden; determineren en zelf sleutels opstellen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een groot aantal algemene plantensoorten met diagnostische (familie-) kenmerken te leren kennen en daardoor andere soorten beter te kunnen determineren. Inzicht in de plantendiversiteit als resultante van hun ecologische karakteristieken en de cultuur-historische en fysisch-geografische achtergrond van de te bezoeken landschappen.

Eindtermen:
Ca. 150 plantensoorten met hun kenmerken kennen en kunnen plaatsen in het APG familiesysteem; kennis van het ontstaan en de karakteristieken van de bezochte landschappen.

Rooster

Twee aaneengesloten weken van 26 mei tot en met 6 juni 2014, voor detailrooster zie Blackboard.
Elke dag fulltime, veldexcursies, tentamen op de laatste dag van elke week.

Onderwijsvorm

Excursies, de eerste week in en om Leiden, de tweede week in Zuid Limburg, enkele hoorcolleges en groepsopdrachten.

Toetsing

Verslag, tentamen

Blackboard

Alle informatie is via Blackboard beschikbaar.

Literatuur

  • Verplicht boek: Heukels, Flora van Nederland 23e druk, 2005, ISBN 9001 58344x. Beslist geen andere editie.

  • Syllabus

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Voor de tweede week wordt een eigen bijdrage gevraagd voor de verblijfkosten. De hoogte ervan wordt in september 2013 bekend gemaakt.