Studiegids

nl en

Gedragsbiologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Advies: Gedragsbiologie jaar 1

Contact

Coordinator: Dr.K.Riebel
Email: k.riebel@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Doel van de cursus is inzicht te geven in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel. Theorieën over causatie, ontwikkeling, functie en evolutie van gedrag worden behandeld, met nadruk op de wisselwerkingen tussen deze vragen. Thema’s: organisatie van gedrag, stimulusverwerking, communicatie, ontwikkeling van gedrag (nature-nurture, gedragsgenetica – fenotypische plasticiteit van gedrag), vormen van leren, welzijn, partnerkeuze en seksuele selectie, culturele evolutie. Kennismaking met de praktijk van gedragsbiologisch onderzoek tijdens enkele demonstraties en groepspractica: observeren en registreren van gedrag; analyse en interpretatie van gegevens, kennismaking met meerdere onderzoekobjecten, w.o. de mens.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Inzicht in het gedrag van dier en mens als biologisch verschijnsel

  • Kennis van eigentijdse gedragsbiologische thema’s, methoden, doelstellingen, modelsystemen, theorieën.

  • Basisvaardigheden in het ontwikkelen van vraagstellingen, experimenteel design, het leren interpreteren van onderzoeksgegevens (en ook als voorbereiding op het meer gevorderde niveau van de cursus veldonderzoek gedragsbiologie)

  • Kritisch lezen, presenteren en bediscussiëren van secundaire en primaire gedragsbiologische literatuur.

Eindtermen:
Kennis Kernboek en thema’s colleges, toepassen van theorie op nieuwe gegevens.

Rooster

Van 4 februari 2013 tot en met 1 maart 2013, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, groepspractica, werkgroepen, eigen literatuuronderzoek.

Toetsing

Tentamen (essay vragen), literatuuropdracht en werkgroepen.

Blackboard

Communicatie tussen docenten en cursisten, indienen van werkstukken, ter beschikking stellen van elektronische versies van de hand-outs van de hoorcolleges, aanvullende materialen (teksten, geluiden etc. voor tutorials en werkopdrachten).

Literatuur

Verplicht boek: A. Manning & M. Stamp Dawkins: An introduction to Animal Behaviour Cambridge University Press 2012. 6th ed. ISBN 978-0-521-16514-3. Studenten dienen er zelf voor te zorgen het boek in de opgegeven editie vanaf de eerste cursusdag ter beschikking te hebben.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht als voorbereiding op de cursus Veldonderzoek Gedragsbiologie.