Studiegids

nl en

Ministage Ecologie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Liefst Ecologie & Milieu gevold (geen verplichting)

Contact

Coordinator: Dr. T. J. de Jong
Email: t.j.de.jong@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

In deze cursus komen specifieke aspecten van experimenteel onderzoek expliciet aan de orde, namelijk:

  1. Het formuleren van een goede vraagstelling
  2. Literatuuronderzoek (wat is wel en wat niet bekend)
  3. Het formuleren van hypothese en experiment
  4. De analyse en interpretatie van resultaten
  5. Schriftelijke verslaglegging van de resultaten
  6. Mondeling presenteren van de resultaten

Er wordt een inleiding gegeven tot literatuuronderzoek en mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek. Bij de ministages moeten studenten eigen onderzoekjes formuleren, uitvoeren, en presenteren, in samenwerking met hun begeleiders.
Tijdens de cursus worden zowel ecologische onderzoeksonderwerpen aangeboden met dieren en planten.
De nadruk ligt op experimenteel werk, waarbij theorie uit de cursus Ecologie & Milieu wordt toegepast in eigen onderzoeksprojecten.

Groepsindeling
Maximaal 50 studenten

Leerdoelen

Doelstellingen:
Kennismaking met alle aspecten van onderzoek door het doen van een mini onderzoek. Studenten leren ook in een klein groepje samen te werken.

Eindtermen:
Studenten zijn bekend met het opzetten en uitvoeren van een eigen onderzoekje, met het doen van literatuuronderzoek en met het mondeling en schriftelijk rapporteren van wetenschappelijk onderzoek.

Rooster

Van 9 juni 2013 tot en met 27 juni 2013, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Colleges/Instructie statistiek

  • In groepen zelfstandig uitvoeren ministage

  • Presentaties

Alle aspecten van onderzoek doen komen aan de orde. Algemene vraagstelling, maken van hypothesen, relevante literatuur verzamelen en lezen, verzamelen van gegevens, statistische toetsing, mondelinge en schriftelijke verslaggeving. Er wordt in groepen samengewerkt.

Toetsing

Individueel cijfer. Beoordelingen onderzoeksvoorstel, praktisch werk, verslag, eindpresentatie.

Blackboard

Achtergrond informatie staat in Blackboard

Literatuur

Wetenschappelijke literatuur

Aanmelden

Via USIS, daarna aanmelden in Blackboard