Studiegids

nl en

Natuurkundig Onderzoek

Vak
2013-2014

Omschrijving

Doel van deze cursus is om te leren zelfstandig te onderzoeken. In de handleiding wordt meestal niet meer een recept gegeven hoe te meten om tot een zinvol resultaat te komen, maar wordt aangegeven wat moet worden gemeten, respectievelijk onderzocht. Van de student wordt verwacht zelf een plan voor het experiment te maken en de juiste parameters te kiezen. Het is daarom essentieel de onderzoeken voor te bereiden en om het experiment de eerste middag uitgebreid met de begeleider te bespreken.
Het natuurkundig onderzoek omvat een drietal onderdelen, die samen met een partner worden uitgevoerd. Over elk onderdeel dient een verslag te worden geschreven. Tevens dient een mondelinge presentatie en een poster presentatie gegeven te worden over twee onderdelen. Er zijn verschillende onderzoeksonderwerpen waaruit kan worden gekozen. Het is daarom van groot belang de inleiding (iNO) bij te wonen en tijdig voor de onderzoeken in te schrijven.

Onderwijsvorm

Praktisch werk.

Literatuur

Handleidingen, zie Blackboard.

Rooster

Rooster

Bijzonderheden

Dit vak is geïntegreerd met PC1b.
Studenten die Natuurkunde combineren met Wiskunde doen geen 3 maar 2 experimenten, en krijgen 6 EC voor deze cursus.

Voorkennis

Labview en Experimentele Natuurkunde

Meer info

Contactgegevens docent: Dr. P. Gast (Peter)
Assistenten: zie Blackboard

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).