Studiegids

nl en

Beslissingsanalyse (TUD)

Vak
2013-2014

Het eerste deel richt zich op problemen in de private sector, incl. forecasting, voorraadbeheer en kwaliteitsbewaking. De volgende methoden en technieken worden behandeld: ARMA, ARIMA, exponential smooting en judgemental forecastingmodellen; herbestellings algorithms voor single-, multiple- en perishable producten; Taguchi methoden en design of experimenten. Het tweede deel bestudeert problemen en technieken in de openbare besluitvorming, incl. Decision trees, belief nets, risk/reliability theorie, en investeringen voor duurzaamheid (discountingmethoden). Praktijkvoorbeelden worden ontleend aan wiskundig consultingwerk bij ESTEC (satellite ontwerp), Schiphol (casual models voor veiligheid), Heineken (process reliability) en Rijkswaterstaat (investeringen voor dijken).

Tentaminering TUD
Schriftelijk tentamen plus opdrachten
Verplichte literatuur TUD
Dictaat
Vakcode TUD
TW2510
Voorkennis TUD
1e jaars vakken
Tentaminering
Combinatie van opdrachten en mondeling of schriftelijk tentamen
Contacturen
2 uur per week

Links
Blackboard TUD
Vakbeschrijving TUD