Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Organometallic chemistry and homogeneous catalysis (MHC)

Vak
2013-2014

Actual general course information
Up to date schedule information

Organometallic chemistry of the d-block elements; electron counting, stability and reactivity, reaction mechanisms, steric and electronic influence of the ligands on reactivity. Application in homogeneous catalysis, industrial processes: hydrogenation, hydroformylation, polymerisation, metathesis etc. New developments, possible new processes and applications.