Studiegids

nl en

Werkcollege Antieke Wijsbegeerte: Aristoteles' Ethica Nicomachea

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is toegankelijk voor BA3 studenten GLTC en BA3 studenten Wijsbegeerte. Minimale voorkennis: overzichtscollege Geschiedenis van de Antieke Wijsbegeerte (BA1/2); voor niet-classici is kennis van het Grieks geen vereiste.

Beschrijving

De Ethica Nicomachea kan met recht een klassieker genoemd worden. Het is één van de meest gelezen en besproken werken uit de geschiedenis van de filosofie. Aristoteles snijdt hierin dan ook een flink aantal universele en nog immer actule onderwerpen aan. Zo denkt hij ondermeer na over de vraag wat geluk is, schetst hij een deugdenethiek die tegenwoordig weer zeer in de belangstelling staat, denkt na over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, terwijl hij ook een uitvoerig essay aan de vriendschap wijdt. In dit college, dat zowel toegankelijk is voor BA studenten GLTC als Wijsbegeerte, zal uitvoerig op deze thema’s worden ingegaan.

Leerdoelen

De student oefent zich in het analyseren van een antiek filosofische tekst en de bijbehorende secundaire literatuur, alsook het mondeling en schriftelijk presenteren hiervan.
In het leerlijnenoverzicht kan je vinden welke academische vaardigheden je bij dit vak oefent, en hoe deze bijdragen tot het bereiken van de eindtermen van de opleiding.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Voor 5 ECTS: actieve deelname (10 %) ; referaat en handout (40 %); lectuurpensum tentamen (50 %).

  • Voor 10 ECTS: actieve deelname plus kleine schriftelijke opdracht (10%); referaat en handout (30%); secundaire literatuur tentamen met aanvullende eisen (30%) ; uitwerken referaat tot paper (30%).

Aanwezigheid is verplicht.

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt ter voorbereiding op de bijeenkomsten (discussie etc.) en het verstrekken van informatie.

Literatuur

  • Aristoteles, Ethica Nicomachea, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Christine Pannier en Jean Verhaeghe, Historische Uitgeverij (Groningen) 19991 of later; [iedereen]

  • I. Bywater, Aristotelis ethica Nicomachea, OCT, Oxford 1894 of later. [classici]

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. R. M. van den Berg

Opmerkingen

  • Studenten kunnen ervoor kiezen hun bacheloreindwerkstuk te schrijven in aansluiting op het werkcollege. Ze kunnen hiervoor contact opnemen met de docent.

  • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.