Studiegids

nl en

Excursie Pleistoceen

Vak
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Ecologie 2 (Bioarcheologie per 2013-2014) en Kwartairgeologie en bodemkunde van Nederland behaald.

Beschrijving

Dit werkcollege concentreert zich rond een dagexcursie naar de Veluwe, met als onderwerp de relatie tussen het landschap, de flora en de archeologie.
Ter voorbereiding werken de studenten in groepen een onderwerp uit en presenteren dit voorafgaand aan de excursie aan de gehele groep.

Leerdoelen

 • Het kunnen toepassen van algemene archeologische kennis en meer specifiek de modules Ecologie en Kwartairgeologie in een gebied in Nederland;

 • In een groep een excursiepunt kunnen voorbereiden, presenteren en uitwerken in een verslag dat aan de facultaire richtlijnen voldoet.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Instructiecollege (1 uur);

 • Presentaties (6 uur);

 • Excursie (8 uur);

 • 100 pagina’s literatuur.

 • Werkstuk (ca. 1.800) woorden.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege;

 • Excursie.

Toetsvorm

 • Presentatie (50%);

 • Werkstuk (50%).

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuurlijst wordt door de studenten zelf samengesteld.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. dr. J.A. Mol.