Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Duitstalige literatuur in context (750-1700)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Studenten mogen dit college alleen volgen als zij minstens 10 ects aan taalvaardigheid uit het eerste jaar hebben behaald.
Daarnaast is deelname alleen toegestaan als Duitstalige literatuur in context (20e/21e eeuw) en
Duitstalige literatuur in context (1815-1945) met goed gevolg zijn afgerond;

Beschrijving

In dit studieonderdeel wordt het tijdvak van ca. 750 tot 1700 behandeld. Deze periode van ongeveer 10 eeuwen omvat de Middeleeuwen, de Renaissance, de Reformatie en de Barok. De Duitse literatuur van deze lange en literair rijke periode wordt besproken in cultuurhistorisch perspectief; dat wil zeggen dat literaire teksten verschijnen tegen de achtergrond van de algemene geschiedenis, in het bijzonder de politieke, economische, wetenschappelijke en kunsthistorische ontwikkeling. Exemplarisch bespreken we literaire teksten die kenmerkend zijn voor elk van de perioden.

De cursus sluit aan bij de overige drie gedeelten van Literatuur in Context in het eerste en tweede jaar.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus hebben studenten:

 • een globaal overzicht van de gehele periode, literatuurhistorisch en historisch;
  • inzicht in de samenhang tussen literatuur/teksten en hun culturele/historische context ;
  • de beschikking over kennis van en inzicht in een klein maar representatief corpus binnen de genoemde periode;
  • aantoonbaar het vermogen met behulp van de docent nicht-complexe onderzoeksvragen te formuleren en uit te werken, die met het collegethema verband houden;
  • aantoonbaar het vermogen de verwoven kennis en inzichten mondeling en schriftelijk voor een semi-wetenschappelijk publiek in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 1. Mondeling tentamen over de behandelde stof en over drie gekozen speciale werken, secundaire literatuur (40%)
  1. Schriftelijk werkstuk (40%)
  2. Uitvoering van opdrachten ter voorbereiding van de colleges (20%)

Blackboard

Studiemateriaal en opdrachten worden in Blackboard ter beschikking gesteld. Schriftelijke opdrachten en werkstukken worden via Blackboard ingediend. De definitieve literatuurlijst wordt tijdig via Blackboard bekend gemaakt.

Literatuur

 • Wolfgang Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte, laatste druk

 • Verdere literatuur wordt op Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dhr. J.M. Müller