Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Het college geeft in drie blokken een overzicht van de vroegste Nederlandse literatuur. In het eerste blok (zes weken) krijgen de studenten een beeld van de context van de literatuur uit de Middeleeuwen. In het tweede en derde blok (zeven weken) bestuderen we eerst vier teksten als representanten van belangrijke genres en stromingen en vervolgens behandelen we per week een eeuw literatuurgeschiedenis van 1200 tot 1500.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis van en inzicht in de Nederlandse literaire cultuur van de Middeleeuwen. Ze Middelnederlandse teksten te lezen en te analyseren binnen de ontstaans- en functioneringscontext.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Studielast

140 uur
26 uur college (13 × 2)
26 uur voorbereiding van de colleges.
90 uur zelfstandige literatuurstudie en voorbereiding tentamens

Toetsing

Twee gelijkwaardige deeltentamens over de collegestof en gelezen literatuur van het eerste blok (na zes weken) en van het tweede en derde blok (aan het eind van het tweede semester).

Blackboard

Via Blackboard wordt materiaal voor de werkcolleges beschikbaar gesteld. Verder zullen daar links naar relevante websites worden opgegeven, powerpoints van hoorcolleges worden geplaatst

Literatuur

Aan te schaffen:

  • Het boek van Sidrac. Een honderdtal vragen uit een middeleeuwse encyclopedie. Ed. Orlanda S.H. Lie. Hilversum: Verloren, 2006.

  • Jeesten van rouwen ende van feesten. Een bloemlezing uit de Lancelotcompilatie. Ed. Bart Besamusca. Hilversum: Verloren, 1999.

  • Lanseloet van Denemerken. Een abel spel. Ed. Hans van Dijk. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995.

  • Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Vertaald door Ingrid Biesheuvel. Amsterdam, Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2008, p. 25-63 (Segher Diengotgaf, Trojeroman), p. 77-99 (Karel ende Elegast), p. 113-130 (De burggravin van Vergi), p. 141-158 (Beatrijs), p. 161-168 (Hildegaersberch, Sint-Gertrudes minne), p. 171-198 (Theophilus), p. 201-207 (Een mooi exempel over een jong meisje en haar leermeester), p. 209-213 (Hildegaersberch, Van de monnik), p. 223-227 (Hildegaersberch, Van de pastoor en zijn varken).

  • Of Reynaert the Fox. Text and Facing Translation of the Middle Dutch Beast Epic Van den vos Reynaerde. Ed. André Bouwman and Bart Besamusca. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009, p. 9-245.

  • Vanden levene Ons Heren. Ed. Ludo Jongen en Norbert Voorwinden. Hilversum: Verloren, 2001.

Digitaal beschikbaar:

  • Den spyeghel der salicheyt van Elckerlijc. Ed. A. van Elslander. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel, 1985 Digitaal beschikbaar via de DBNL.

  • De reis van Sint Brandaan. Een reisverhaal uit de twaalfde eeuw. Ed. W.P. Gerritsen en Soetje Oppenhuis de Jong. Vertaling Willem Wilmink. Amsterdam: Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, 1994. Digitaal beschikbaar via de DBNL.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte
Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Geert Warnar, Nederlandse Taal en Cultuur, P.N. van Eyckhof 1 (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 103A) – g.warnar@hum.leidenuniv.nl – 071-5272158