Studiegids

nl en

Basisapparaat en cultuurgeschiedenis

Vak
2013-2014

Toegangseisen

De eisen waaraan de student moet voldoen om deze cursus te kunnen volgen. geen

Beschrijving

In het onderdeel Basisapparaat leert de student de mogelijkheden van de meest basale bibliografische hulpmiddelen (bibliografieën, handboeken, catalogi) van het vak Nederlands kennen. Via diverse oefeningen en opdrachten traint de student zijn vaardigheden in het zoeken en vinden van relevante informatie in zowel digitale als gedrukte bronnen. Tevens wordt geleerd hoe de gevonden informatie volgens vastgestelde regels te beschrijven, en verwijzingen te maken.
In het onderdeel Cultuurgeschiedenis maakt de student kennis met de wijze waarop onderwerpen uit de bijbel, de klassieke mythologie en de vaderlandse geschiedenis verwerkt zijn in primaire teksten uit de oude en moderne Nederlandse literatuur. Hij leert hierbij welke bronnen men kan gebruiken om die cultuurhistorische elementen op te sporen. Bovendien krijgt hij inzicht in de manier waarop ze zijn getransformeerd en leert hij een antwoord te vinden op de vraag waarom die transformatie heeft plaatsgevonden. Via diverse oefeningen en opdrachten traint de student zijn vaardigheden in het traceren van zulke elementen en het analyseren van de wijze waarop ze binnen primaire teksten functioneren

Leerdoelen

De student maakt kennis met bijbelse, mythologische en historische achtergronden in literatuur en leert om te gaan met de belangrijkste hulpmiddelen voor het traceren daarvan; de student kan zelfstandig literatuurstudie verrichten, de bronnen beschrijven en is op de hoogte van de belangrijkste hulpmiddelen voor het doen van systematisch-bibliografisch onderzoek. Tijdens het college worden onderzoeksvaardigheden getraind.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoorcollege/werkcollege

Toetsing

Het onderdeel Basisapparaat sluit af met een schriftelijk tentamen met multiple choice-vragen en open vragen. Het onderdeel Cultuurgeschiedenis sluit af met een schriftelijk tentamen met essayvragen. Beide tentamens bepalen voor de helft het eindcijfer, waarbij een deelcijfer niet lager mag zijn dan een 5 om te kunnen worden gecompenseerd met het andere deelcijfer. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

  • Jo Claes, Alfons Claes & Kathy Vincke: De 300 belangrijkste scènes in de christelijke kunst. Leuven/Zwolle, 2009.

  • Hein van Dolen: De Griekse mythologie in een notendop. Wat iedereen van de Griekse mythen en sagen moet weten. Elfde druk. Amsterdam, 2009.

  • P.J. Rietbergen: Geschiedenis van Nederland in Vogelvlucht. Van prehistorie tot heden. Zevende, geheel herziene druk. Amersfoort: Uitgeverij Bekking & Blitz, 2007.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs

Contact

Dit college wordt gecoördineerd door Bram Ieven, Opleiding Nederlands (WSD-complex, gebouw 1167, kamer 204.b), tel. 071-5271308, e-mail klik hier