Studiegids

nl en

Inleiding in de Nederlandse letterkunde van de Vroegmoderne Tijd

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

In deze cursus maken studenten in een reeks hoorcolleges kennis met de boeiende literaire cultuur uit de periode waarin Nederland een Republiek was, en krijgen ze meer inzicht in het Humanisme, de Renaissance, de Barok, het Classicisme en de Verlichting. Tijdens werkcolleges staat een serie representatieve teksten uit deze periode centraal en leren studenten die teksten vanuit eigentijds perspectief te analyseren en betekenis te geven. Wekelijks wordt hier naar aanleiding van die teksten in kleine kring een aantal praktische opdrachten besproken. Van de studenten wordt actieve deelname aan de werkcolleges verwacht.

Leerdoelen

Deelnemers verwerven kennis van en inzicht in de literaire cultuur van de Vroegmoderne Tijd (1550-1750). Ze doen ervaring op met het lezen, analyseren en presenteren van vroegmodern(e) poëzie en proza.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

1 uur hoorcollege, 1 uur werkcollege (niet aaneengesloten) en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Actieve deelname aan de werkcolleges (20%). Schriftelijk tentamen aan het einde van blok IV met tien essayvragen (80%).

Blackboard

Alle communicatie buiten de colleges tussen docent en studenten en tussen studenten onderling verloopt via Blackboard. Daar worden ook de powerpointpresentaties van het hoorcollege, extra informatie, de opdrachten voor de werkcolleges en een proeftentamen geplaatst.

Literatuur

Een leeslijst van primaire werken (boeken, zelf aan te schaffen), bundels poëzie en een aantal artikelen (beschikbaar in elektronische vorm via het web), onder andere:

  • P.C. Hooft: Geeraerdt van Velsen & Baeto of Oorsprong der Hollanderen. Editie H. Duits. Amsterdam, 2005. Deltareeks (verkrijgbaar in boekhandel; hiervan is Geeraerdt van Velsen verplichte leesstof).

  • Joost van den Vondel: Gysbrecht van Aemstel. Ed. M.B. Smits-Veldt. Amsterdam, 1994 (Alfareeks; verkrijgbaar in boekhandel). Of de editie in de dbnl.

  • Het Journaal van Bontekoe. Hertaald door Thomas Rosenboom. Inl. Vibeke Roeper. Amsterdam, 2001 (of latere druk) (verkrijgbaar in de boekhandel).
    De rest van de leeslijst wordt voorafgaand aan het college op de Blackboardsite van deze cursus bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor à la carte onderwijs.

Contact

dr. O. van Marion, Opleiding Nederlandse taal en cultuur (Van Eyckhof 1, kamer 202a), tel. 071-5272128, e-mail O.van.Marion@hum.leidenuniv.nl.

Opmerkingen

Deze cursus sluit inhoudelijk aan bij het kerncurriculumvak Inleiding Literatuurwetenschap uit het eerste semester.