Studiegids

nl en

Analyse en interpretatie van proza en poëzie

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Literatuur lezen komt neer op teksten analyseren en daar betekenis aan geven. Maar hoe doen we dat precies? Wat is de rol van de lezer, van de interteksten, van de context? En heeft de auteur er zelf nog iets over te zeggen? In deze cursus buigen we ons over dergelijkeze vragen. We gaan literaire teksten analyseren en interpreteren. Daarbij krijg je grondige introductie van gangbare termen en begrippen. De techniek van close reading wordt beoefend, maar we bespreken ook de kritiek die daar op mogelijk is.

Leerdoelen

De student kan aan het eind van de cursus teksten (proza en poëzie) analyseren met behulp van het in Literair mechaniek aangeboden instrumentarium. Op basis van deze analyse kan de student interpretaties vormen en beargumenteren. Tevens weet de student aan welke eisen een wetenschappelijke interpretatie van literaire teksten voldoet, en heeft hij een grondige kennis van de tekstgerichte, interpretatieve literatuurwetenschap.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur
College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Huiswerkopdrachten en voorbereiden college: 13 × 4 uur = 52 uur
Literatuurstudie voor tentamen: 34 uur
Onderzoek en werkstuk: 28 uur

Toetsing

Een schriftelijke tentamen (poëzie en proza) en een werkstuk, die beide voor 50% meetellen voor het eindcijfer.
Een deelcijfer lager dan een 5 moet worden herkanst.

Blackboard

Ja, voor het ter beschikking stellen van opdrachten en studiemateriaal.

Literatuur

 • Tijdens het college wordt gebruik gemaakt van de tweede, herziene druk (het groene boek) van Erica van Boven en Gillis Dorleijn: Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. (2003).

 • Essink, Franssen en Rock (eds.), Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde. Nijmegen, Vantilt, 2013.

 • De genoemde teksten staan vast. Daarnaast zullen de docenten bij aanvang van het college nog extra secundaire artikelen, een extra dichtbundel en verhalen voorschrijven. Bovendien komen op het college diverse door de docent uitgedeelde gedichten aan bod.

 • Frederik van Eeden: Van de koele meren des doods

 • Nescio: Dichtertje, De uitvreter, Titaantjes

 • Leopold: ‘De Molen’.

 • Bordewijk: Karakter

 • M. Nijhoff: Vormen & Nieuwe Gedichten.

 • J.C. Bloem: Media Vita

 • Hugo Claus: De Metsiers

 • Vasalis: Parken en woestijnen

 • Lucebert: apocrief/ de analfabetische naam

 • G. Reve: Werther Nieland

 • W.F. Hermans: Paranoia

 • Mustafa Stitou: Varkensroze ansichten

 • Joost Zwagerman: De Nederlandse en Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen. 2005.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Meer informatie bij: Dr. B. Ieven: b.k.ieven@hum.leidenuniv.nl of prof. dr. Y. van Dijk