Studiegids

nl en

Geschiedenis en praktijk van het taalkundig bedrijf

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college staat de taalkundige praktijk met zijn verschillende methoden centraal die in de taalkunde worden gehanteerd bij het beschrijven en verklaren van taalkennis, taalverandering en taalgebruik. Ook historische achtergronden van de Neerlandistiek komen aan de orde omdat de hedendaagse wetenschapspraktijk voortbouwt op eerdere ontwikkelingen. Aan de vakgeschiedenis en aan algemene principes van wetenschapsbeoefening wordt eveneens aandacht besteed.

Leerdoelen

In deel I krijgen studenten inzicht in verschillen tussen taalkundige theorieën, de vakgeschiedenis en principes van wetenschapsbeoefening. In deel II voeren alle deelnemers een eigen onderzoek uit. Het college biedt training in de verschillende stappen van het onderzoeksproces, van het formuleren van een probleemstelling tot en met het mondeling en schriftelijk presenteren van de onderzoeksresultaten. Zij krijgen training in de praktijk van het werken met digitale corpora, met name on-line woordenboeken, het Corpus Gesproken Nederlands en ‘corpus Internet’.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Instructiecollege; bij het college wordt gebruik gemaakt van blackboard

Toetsing

Het eerste deel wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen (50%), het tweede deel met een mondelinge presentatie van onderzoeksresultaten (25%) en een nota (25%). Een deelcijfer lager dan een vijf moet worden herkanst. Een mondelinge presentatie van een tussentijdse opdracht moet voldoende zijn; anders moet nog een tweede keer een tussentijdse opdracht gepresenteerd worden. Als het eindcijfer na de herkansing van het tentamen nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Een mondelinge presentatie van een tussentijdse opdracht moet voldoende zijn; anders moet nog een tweede keer een tussentijdse opdracht gepresenteerd worden.

Blackboard

Ja, voor tussentijdse opdrachten en andere informatie.

Literatuur

  • Nader op te geven en

  • Jan W. de Vries (red.), ‘ Eene bedenkelijke nieuwigheid’. Twee eeuwen neerlandistiek. Hilversum: Verloren 1997.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. R. Boogaart.