Studiegids

nl en

Accenttentamen Moderne Letterkunde

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Bij het tentamen wordt in de eerste plaats gevraagd naar benaderingswijzen en methoden die worden voorgesteld en toegepast in deze artikelen. Je hoeft dus niet ieder detail uit de werken te onthouden, maar het is wel van groot belang dat je verbanden kan leggen tussen de verschillende teksten. Ook vinden we het belangrijk dat je je er een mening over vormt: welke voor- en nadelen kleven er aan bepaalde benaderingswijzen?

Leerdoelen

 • Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van een aantal belangrijke deelgebieden van de moderne Nederlandse letterkunde.

 • Zelfstandig wetenschappelijke artikelen kunnen bestuderen en daarover vragen kunnen beantwoorden.

 • Extra achtergrondkennis opdoen voor het schrijven van het BA-werkstuk.

Rooster

Het accenttentamen kan worden afgelegd in de reguliere tentamenperiodes.

Voor het eerste semester kan dat in de periode 20 tot 24 januari 2014. Wie in het eerste semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 13 december 2013 op te geven bij dr. R. Honings

Voor het tweede semester kan dat in de periode 16 tot 20 juni 2014. Wie in het tweede semester het mondelinge accenttentamen wil afleggen, dient zich daarvoor uiterlijk 16 mei 2013 op te geven bij dr. R. Honings

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

5 EC= 140 uur.
140 uur literatuurstudie

Toetsing

Mondeling tentamen.

Blackboard

Nee.

Literatuur

Literatuur- en cultuurgeschiedenis

 • Ewoud Kieft, ‘De halve polemist- Hermans contra Ter Braak’. In: F.Ruiter en W.Smulders, Alleen blindgeborenen kunnen de schrijver verwijten dat hij liegt. Over het schrijversschap van WF Hermans. Amsterdam 2010, p. 137-163.

 • Thomas Vaessens, Geschiedenis van de nederlandse literatuur. Nijmegen 2013, p. 7-176 en 405-435.

 • Mary Kemperink, Het verloren paradijs; de Nederlandse literatuur en cultuur van het fin de siècle. Amsterdam z.j, hoofdstuk I en III.

 • Marita Mathijsen, “Verborgen leven.” In: De gemaskerde eeuw. Amsterdam 2002, p. 19-94.

 • Erica van Boven, ‘Hollandse helden. Gemeenschap en natie in middlebrowromans’. Lezing congres Achter de Verhalen, Utrecht 2012. Op Blackboard.

Theorie en methode

 • Essink, Franssen en Rock (eds.), Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde. Nijmegen 2013. Helemaal.

 • Yra van Dijk, Maarten De Pourcq en Carl De Strycker, Draden in het donker. Intertekstualiteit in theorie en praktijk. Nijmegen 2013. Daaruit de bijdragen van Odile Heynders, Yra van Dijk en Michiel van Kempen.

 • Frans-Willem Korsten en Ernst van Alphen, ‘Hoe verder? In: TNTL, 2004, nr. 4, p. 289-297.

 • Maaike Meijer, In tekst gevat. Inleiding tot een kritiek van representatie. Amsterdam 1996, p. 1-17 en 38-65.

Institutioneel

 • Susanne Janssen, In het licht van de kritiek. Hilversum 1994, p. 9-33, 78-99.

 • G.J.Dorleijn, Ralf Gruttemeijer en Liesbeth Korthals Altes, Authorship revisited. Conceptions of authorship around 1900 and 2000. Leuven 2010, p. lx-xvi

Tekstgericht

 • Pieterse, S.A. (2010). ‘I am not a Writer’: Self-Reflexivity and Politics in Multatuli’s Max Havelaar’. Journal of Dutch Literature, 1(1), 55-73.

 • Odile Heynders: ‘Politics in poetry, narrative poems as critique on Dutch culture.’ In: Literator. Journal of literary criticism, comparative linguistics and literary studies, 31, 17.

Postkoloniale literatuurbeschouwing

 • De Graaf, Ortwin en Henriette Louwerse, The alteration of Amsterdam : Hafid Bouazza’s entertainment of cultural identity.In: Beyond Boundaries. Textual representations of European identity. Amsterdam, Rodopi, 2000, pp. 35-52.

 • Michiel van Kempen, zie ‘Theorie en methode’.

 • Olf Praamstra, “De omstreden bloei van de Indisch-Nederlandse letterkunde, een afbakening van het corpus.” In: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 113 (1997), p. 257-274. Ook op: http://www.dbnl.org/tekst/praa007omst01_01/

Aanmelden

Via uSis en bij dr. R. Honings (zie onder Rooster)

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Dr. R. Honings,