Studiegids

nl en

Van sms-taal tot verkavelingsvlaams: veranderingen in het Nederlands vroeger en nu

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Ontstaat al SMS-end nieuw taalgebruik? Valt het standaard-Nederlands uiteen nu Vlaamse tv-series in Nederland ondertiteld moeten worden en omgekeerd? Poldernederlands , verkavelingvlaams, jongerentaal en straattaal lijken relatief nieuwe fenomenen. In de werkgroep bestuderen we die talige diversiteit vanuit sociolinguistisch perspectief. We besteden aandacht aan specifieke vormen van taalgebruik in SMS-taal en mailberichten en gaan kenmerken van jongerentaal na. Ook zullen we zien dat zo’n groepstaal en andere ogenschijnlijk moderne verschijnselen er al eerder waren. Straattaal blijkt al een eeuwenoud begrip en we komen zelfs chattende personen tegen vóór het computertijdperk.

Leerdoelen

Inzicht in de variatie van het Nederlands nu en in vroeger tijden en in processen van taalverandering.
De studenten kunnen gevorderde wetenschappelijke literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen en hun bevindingen ook mondeling en schriftelijk presenteren en bediscussieren. Uiteindelijk kunnen zij ook een beperkt onderzoekje uitvoeren voor hun nota en daar volgens de geldende regels verslag van doen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met opdrachten

Toetsing

Tussentijdse opdrachten, presentaties en afsluitende nota. De tussentijdse opdrachten en presentaties wegen 50%; de nota ook 50%. Beide moeten voldoende zijn. Bij een onvoldoende voor opdrachten en presentaties tijdens het college herkansing; de afsluitende nota kan bij onvoldoende na afloop van het college verbeterd worden.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Nader op te geven op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. G. Rutten