Studiegids

nl en

Moderne Nederlandse letterkunde 1766-1900: Helden en herinneringscultuur.

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

De liefde voor het verleden is van alle tijden. In de negentiende eeuw ontstond er een grenzeloze fascinatie voor ‘helden’ uit eerdere perioden. Vooral de zeventiende (‘Gouden’) eeuw was populair; Vondel werd niet alleen gezien als een vaderlandse held, maar tevens als de grootste Nederlandse dichter. Tegelijkertijd was men in de negentiende eeuw op zoek naar eigentijdse helden, in kunst en literatuur. In dit college wordt aandacht besteed aan heldenverering in de negentiende eeuw. Bovendien worden de teksten gelezen van auteurs die ook nu nog als ‘celebrities’ gelden. We kijken naar hun werk en naar de (intermediale) wijze waarop zij en hun werk in de moderne tijd worden gerepresenteerd, met standbeelden, in musea, in schoolboeken en kranten, in de openbare ruimte, in films en op internet.

Leerdoelen

 • leren teksten te analyseren en te interpreteren

 • leren kritisch om te gaan met nationale en internationale secundaire literatuur

 • leren om zowel mondeling als schriftelijk te presenteren op academisch niveau

 • leren de Nederlandse literatuur vanuit een intermediaal perspectief te beschouwen

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Totale studielast: 5 EC = 140 uur
College-uren: 2 uur per week x 13 weken = 26 uur
Voorbereiding colleges: 13 × 4 uur = 52 uur
Onderzoek en eindwerkstuk: 62 uur

Toetsing

 • Eindwerkstuk (50%)

 • Mondelinge presentatie (30%)

 • Leesverslagen en inbreng in colleges (20%)

Blackboard

Ja, zie Blackboard
Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van het programma en de literatuurlijst (de literatuur moet zelfstandig in de UB worden opgezocht).

Literatuur

Secundaire literatuur

 • Lotte Jensen, De verheerlijking van het verleden. Helden, literatuur en natievorming in de negentiende eeuw (2008).

 • Ann Rigney, The afterlives of Walter Scott. Memory on the move (2012)

 • Gillian Dow, Clare Hanson (ed.), Uses of Austen. Jane’s afterlives (2012)

 • Sabine Vanacker, Catherine Wynne (ed.), Sherlock Holmes and Conan Doyle. Multi-media afterlives (2012)

 • Rick Honings & Peter van Zonneveld, ‘Van grootste dichter tot rijmelende kwakzalver. Bilderdijk na zijn dood’, in: De gefnuikte arend. Het leven van Willem Bilderdijk (2013)

Primaire literatuur

 • Willem Bilderdijk, De kunst der poëzy (1809)

 • Hendrik Tollens, De overwintering der Hollanders op Nova Zembla (1819)

 • De brieven van De Schoolmeester (1831-1857)

 • François HaverSchmidt, Familie en kennissen (1876)

 • Lodewijk van Deyssel, Een liefde (1887)

 • Louis Couperus, De stille kracht (1900)

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Meer informatie bij Dr. R.A.M. Honings.