Studiegids

nl en

Van 'de iure belli ac pacis' tot hedendaagse debatten over oorlog

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Derdejaars bachelorstudenten van andere opleidingen die deze cursus willen volgen dienen minimaal een inleidende cursus ethiek en een inleidende cursus politieke filosofie te hebben afgerond.
Toehoorders / à la carte-studenten hebben alleen toegang tot deze cursus met toestemming van de docent.

Beschrijving

Eeuwen geleden vroegen filosofen en rechtsgeleerden, onder wie Hugo de Groot, zich al af onder welke voorwaarden een oorlog gerechtvaardigd is. Een rechtvaardige oorlog moest bijvoorbeeld slechts worden ingezet als laatste redmiddel, een goede slagingskans hebben en proportioneel zijn. Veel van deze normen zijn vandaag de dag terug te vinden in het geldend recht. In deze cursus bespreken wij de volgende vragen door de lens van de theorie van rechtvaardige oorlogvoering: wanneer is het gerechtvaardigd om de wapens op te nemen? Aan welke regels moeten oorlogvoerenden zich houden tijdens een oorlog? En welke verplichtingen hebben staten en combattanten met betrekking tot de naoorlogse situatie? Gedurende het semester bestuderen we bij de beantwoording van deze vragen zowel de recente filosofische debatten over de theorie van rechtvaardige oorlogvoering als de historische wortels van deze theorie.

We beginnen met het plaatsen van de theorie van rechtvaardige oorlogvoering binnen twee andere prominente perspectieven op oorlog: realisme en pacifisme. Vervolgens bestuderen we het ius ad bellum (recht in aanloop naar het conflict), we bespreken o.a. interventies en straf als rechtvaardig doel voor oorlog. Daarna zullen we het ius in bello (recht tijdens het conflict) behandelen en ingaan op de immuniteit van non-combattanten, het principe van proportionaliteit en de morele verantwoordelijkheid van combattanten die onrechtvaardige oorlogen voeren. Na de normen van ad bellum en in bello besproken te hebben behandelen we een recente beweging in de theorie van rechtvaardige oorlogvoering: het ius post bellum (recht met betrekking tot de naoorlogse situatie). Ter afsluiting van de cursus richten wij ons op een aantal actuele problemen, zoals bijvoorbeeld asymmetrische oorlogvoering en cyberaanvallen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), derde jaar.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Contacturen: 42 uur
Lezen: 119 uur
Opdrachten en paper: 119 uur
Totale studielast: 280 uur

Toetsing

  • Presentatie (onvoldoende/voldoende)

  • Discussievragen (onvoldoende/voldoende)

  • Participatie (onvoldoende/voldoende)

  • 5 onverwachte korte toetsen waarvan er 4 meetellen (25%)

  • Paper (75%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van cursusinformatie, het beschikbaar stellen van collegebijdragen van studenten en als discussieforum.

Literatuur

Verplichte literatuur

  • Gregory Reichberg, Henrik Syse, Endre Begby eds., The Ethics of War: Classic and Contemporary Readings. Blackwell Publishing, 2006. (ISBN 1405123788)

  • Michael Walzer, Just and Unjust Wars. New York: Basic Books, 1977, fourth ed. 2006. (ISBN 0465037070)

  • Andere teksten worden beschikbaar gemaakt gedurende de cursus.

Aanbevolen literatuur

  • Helen Frowe, The Ethics of War and Peace: An Introduction, Routledge, 2011. (ISBN 0415492408)

Dit boek is niet verplicht maar wel aan te raden. Frowe geeft in The Ethics of War and Peace namelijk een zeer toegankelijke introductie tot de theorie van rechtvaardige oorlogvoering.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via secretariaat Wijsbegeerte
Aanmelden voor Toehoorderschap via: secretariaat Wijsbegeerte

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Contact

H.A. Noorda, MA

Opmerkingen