Studiegids

nl en

Ethiek (met tutorial)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Ethiek tracht inzicht te verschaffen in vragen als ‘hoe te leven?’, ‘wat te doen?’. In dit college wordt nader ingegaan op de rol die waarden, rechten, plichten, maar ook zaken als karakter en geluk daarbij spelen. We gaan na of, en zo ja, hoe we de diverse antwoorden op deze vragen kunnen rechtvaardigen. Zijn er goede en slechte antwoorden op deze vragen, of is moraal slechts een kwestie van gevoel?

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Studielast

Volgen van college en tutorials: 14 × 4 uur = 56 uur
Voorbereiding op het college en tutorial: 14 × 3 uur = 42 uur
Voorbereiding tussentoets: 18 uur
Voorbereiding afsluitende toets: 18 uur
Tussentoets en afsluitende toets: 2 × 3 uur = 6 uur
Totale studielast: 140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (facultatief) 50%;

  • Schriftelijke eindtentamen met essayvragen (50%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, informatie, collegesamenvattingen en literatuur.

Literatuur

  • Shafer-Landau, Russ, The Fundamentals of Ethics. New York etc.: Oxford University Press, 2010.

  • Overige literatuur wordt beschikbaar gesteld via Blackboard, c.q. reader.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. B.J.E. Verbeek

Opmerkingen

-