Studiegids

nl en

Middeleeuwse wijsbegeerte

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus wordt een historisch overzicht gegeven van de ontwikkeling van de wijsbegeerte vanaf de antieke Latijnse traditie (Augustinus, Boethius), de kerkvaders, en de Arabische filosofie (Al-Farabi, Avicenna, Averroës), via de westerse middeleeuwse wijsbegeerte en de filosofie van de Renaissance, tot aan Descartes. De ontwikkeling van het filosofische denken wordt gepresenteerd als een reeks debatten in relatie tot de maatschappelijke en politieke veranderingen die zich in deze periode hebben voltrokken.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject), eerste jaar.

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege

Studielast

Contacturen: (2 uur p.w. x 14 weken) 28 uur
Collegevoorbereiding door literatuurstudie: (5 uur p.w. x 14 weken) 70 uur
Opdrachten ter voorbereiding college: (ca. 6 opdrachten à 7 uur) 42 uur
Totale studielast (5 EC): 140 uur

Toetsing

  • Participatie aan het college (voorwaarde voor deelname aan tentamen) door inleveren van opdrachten;

  • Schriftelijk deeltentamen (50%);

  • Schriftelijk eindtentamen (50%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van collegemateriaal.

Literatuur

Het collegemateriaal (primaire en secundaire literatuur) wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. P.J.J.M. Bakker

Opmerkingen