Studiegids

nl en

Philosophy of Mind (met tutorial)

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.
De propedeuse is geheel of grotendeels afgerond; toegelaten tot het tweede jaar.

Beschrijving

Na een overzicht van het ontstaan van het lichaam/geest-probleem en van de belangrijkste stromingen in de 20e-eeuwse filosofie van de psychologie, gaat het college specifiek in op een aantal centrale thema’s: intentionaliteit, mentale software, neurale netwerken, neo-Cartesianisme, situated cogntion, theory of mind, evolutionaire psychologie en cognitieve archeologie, plasticiteit en bewustzijn.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), tweede jaar

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur)

Studielast

Collegebezoek: 48 uur
Bestuderen van literatuur: 65 uur
Drie papers: 24 uur
Tentamen: 3 uur
Totale studielast = 140 uur

Toetsing

  • Drie korte papers (elk 25%)

  • Schriftelijk tentamen met essayvragen (25%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van verplichte literatuur en paperopdrachten.

Literatuur

Verplichte literatuur:

  • H. Dooremalen, H. de Regt en M. Schouten, Stof tot denken. Filosofische aspecten van brein en bewustzijn . (Amsterdam: Boom, 2010).

  • Overige literatuur wordt op Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen literatuur:

  • Chris Frith (2007), Making up the Mind: How the Brain Creates Our Mental World Blackwell 2007.

  • Shaun Gallagher & Dan Zahavi, The Phenomenological Mind 2008.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen