Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Leibniz

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.
Propedeuse (grotendeels) afgerond; toegelaten tot tweede jaar.

Beschrijving

G.W. Leibniz (1646-1716) was een van de meest veelzijdige en geniale geleerden van zijn tijd. Hij vond de differentiaalrekening uit, de binaire getallen en de computer, hij verdedigde Einstein tegen Newton en bedacht wat tegenwoordig kinetische energie heet. Berucht is Leibniz’ bizarre metafysica, de monadenleer: de theorie dat het universum bestaat uit ontelbare, vensterloze, spirituele, ondeelbare krachtcentra, de ‘monaden’, geordend in een onwrikbaar harmonieus verband. In dit werkcollege bestuderen we een van de basisteksten uit Leibniz’ oeuvre, de Discours de métaphysique (ca. 1686). De tekst is een kaleidoscoop van de 17e-eeuwse filosofie, terwijl er ook het nodige Aristotelische en scholastische gedachtengoed in wordt aangetroffen. Op basis van het Franse origineel en een Engelse werkvertaling van Leibniz’ tekst worden wekelijks geselecteerde passages voorbereid aan de hand van schriftelijke opdrachten. Over twee centrale onderwerpen uit de tekst schrijven deelnemers een kort essay.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2013-2014, BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject), tweede jaar.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

Collegebezoek: 24 uur
Voorbereiding colleges: 80 uur
Twee papers: 32 uur
Totale studielast = 140 uur

Toetsing

  • Wekelijkse thuisopdrachten (30%)

  • Twee papers (elk 35%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het beschikbaar stellen van verplichte literatuur en paperopdrachten.

Literatuur

  • Literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen via uSis is verplicht.
Zie Inschrijven voor cursussen en tentamens

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen