Studiegids

nl en

Bachelor Project IBO

Vak
2013-2014

Under Construction

Omschrijving

Doelen: 1 Het leren toepassen van concepten, theorieën en methoden in een onderzoek binnen een van te voren met de docenten afgestemd theoretisch of conceptueel kader. 2. Het uitvoeren van en rapporteren over een beperkt empirisch onderzoek.

Inhoud: In het bachelorproject leren studenten onderzoeksvragen formuleren, onderzoek ter beantwoording van die vragen te ontwerpen, een eigen onderzoek uit te voeren, en over dat onderzoek verantwoord en helder te rapporteren. Er worden verschillende projecten aangeboden, allen op het terrein van de internationale politiek/betrekkingen. De thema’s van de vijf verschillende projecten worden uiterlijk eind december bekend gemaakt.

Met de eindrapportage – de Bachelorscriptie – vindt de afronding van de Bacheloropleiding Politicologie: Internationale Bertrekkingen en Organisaties plaats. De scriptie is een individueel eindwerkstuk gebaseerd op althans deels eigen, oorspronkelijk empirisch onderzoek. Het bachelorproject is een intensieve studieactiviteit project waarvoor de student tijdens blok 4 fulltime beschikbaar dient te zijn.

Inschrijvingsprocedure
Er is per project een beperkte capaciteit (maximaal 15 studenten). De eerste 12 plaatsen worden op basis van ‘first come first serve’ inschrijving via uSis verdeeld. Daarna worden studenten op een wachtlijst geplaatst (maximaal 8 studenten per project). Het cijfergemiddelde zal een rol spelen voor degenen die op een wachtlijst voor een project belanden.

Bachelorproject thema’s

Bachelorproject 1 (Engelstalig): International Political Sociology of Security (Critical Security Studies in IR) – Dr. Ragazzi

Security is not only a central concept of International Relations; it has taken an ever-increasing role in our everyday lives. Security is invoked in checks at the airport, in the introduction of biometric identity documents and in the proliferation of CCTVs on in the mass-surveillance of internet communications as the recent Snowden files have revealed. Security is both what democracies argue they provide their citizens with, and what dictatorships invoke to repress their populations. So what is security exactly, and what do we mean when we speak about security? Who and what is the object of security, and is security necessarily a common “good”? Has the state security the same value as human security? Should we balance liberty and security? Is there such a thing as the security of a nation, a community or an identity? This bachelor project will encourage theses that question the traditional assumptions of state-centered theories of security, producing theoretically-informed and empirically grounded theses. Possible topics include: international migration, the impact of 9/11, terrorism and counter-terrorism, technologies of security and mass-surveillance (drones, biometrics, CCTVs, databases), the development-security nexus, the military-industrial-media-entertainment network (war games) or environmental security. The seminar will encourage both qualitative and quantitative research designs.

Bachelorproject 2: Politieke Economie – Dr. Blom

In het deelproject van Jasper Blom bestuderen studenten de financieel-economische crisis in Europa vanuit een politicologisch / politiek-economisch perspectief. Die diepe crisis waarin de Europese Unie en de Eurozone verkeren heeft potentieel grote gevolgen voor de toekomst van de Unie en de plek van Europa in de wereld. Onderzoek naar de mechanismen achter de crisis en de manier waarop deze wordt opgelost is daarom van eminent belang. Centrale vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn: hoe verlopen de Europese onderhandelingen over de economische governance van de EU (Europees semester, bankenunie, etc.)? Hoe verhouden binnenlandse politieke ontwikkelingen zich tot de Europese ontwikkelingen? Hoe hangen de crises in de financiele sector en van de overheid van de eurolanden samen? Hoe vergelijkt het Europese crisis-regime zich met voorbeelden van crisisresolutie uit het verleden (bijvoorbeeld IMF interventies in opkomende markten)?
Goede achtergrondliteratuur hierbij is Dyson, K. (ed) The Euro at ten: Europeanization, power, and convergence, Oxford University Press en de bundelingen van Erik Jones (zie http://www.jhubc.it/facultypages/ejones/EMU_and_the_Financial_Crisis.pdf en http://www.jhubc.it/facultypages/ejones/sovereign_debt_crisis.pdf ).

Bachelorproject 3: Kleine Staten in de Wereldpolitiek – Dr. Veenendaal

Due to limitations in population size, territory, natural resources, and military capabilities, the position of small states in international relations has traditionally been analyzed in terms of vulnerability and dependence. Whereas (neo-)realist thinking has highlighted either bandwagoning or abstinence and neutrality as strategies for small state survival, (neo-)liberal approaches have emphasized the opportunities for small states in international organizations. More recent empirical studies have demonstrated that the international political position of small states may not be as gloomy as scholars have generally assumed it to be, since many small states actually maintain high rates of economic development, and because of the international recognition of their sovereignty are not in such a hazardous position as is often assumed. Furthermore, several studies have observed that very small states actually use their sovereignty as a bargaining tool in exchange for which they receive material compensation such as development aid.
When analyzing the foreign policies and international relations of small states, awareness of their domestic political configurations is indispensable. For this reason, the domestic political and economic arrangements of small states will explicitly constitute an additional component of this BA-project, which in this sense forms a bridge between international relations and comparative politics. Considering domestic politics, the statistical propensity of small states to democratic forms of government will be highlighted in the project, as well as their inclination to personalistic forms of political competition, patron-client relations between citizens and politicians, and the tendency to circumvent formal political structures.
In this BA-project, students will study the foreign policy and international relations of either one or a limited number of small states (with less than 1,5 million inhabitants). In doing so, students are free to choose any particular emphasis of their project, and BA-projects could for example focus on small state-foreign policy, small state-behavior in international organizations, domestic determinants of small state-foreign policy, or economic development and (international) economic policies of small states.
Main Literature: Ingebritsen, Christine, Iver B. Neumann, Sieglinde Gstöhl, and Jessica Beyer, eds. 2006. Small States in International Relations. Seattle: University of Washington Press.
Additional Literature: Easterly, William, and Aart Kraay. 2000. Small States, Small Problems? Income, Growth, and Volatility in Small States. World Development 28(11), pp. 2013-2027.
Sutton, Paul, and Anthony Payne. 1993. Lilliput under Threat: the Security Problems of Small Island and Enclave Developing States. Political Studies 41(4), pp. 579-593.
Veenendaal, Wouter. 2013. Democracy in Microstates: Why Smallness Does Not Produce a Democratic Political System. Democratization 21(1)

Bachelorproject 4: Wapenbeheersing – Dr. Van Willigen

Tijdens de Koude Oorlog (1945-1990) stonden wapenbeheersing en ontwapening hoog op de internationale agenda. Wapenbeheersing was een belangrijk instrument om de wapenrace tussen Oost en West enigszins te beperken. Na het einde van de Koude Oorlog werden er diverse ontwapeningsverdragen gesloten. Naast verdragen die het aantal kernwapens verminderde, zoals het Strategic Arms Reduction Treaty, was er de nodige aandacht voor conventionele wapens. Zo leidde het Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa tot een vergaande troepenreductie door het Warschau Pact en de NAVO. Daarnaast stonden de afgelopen twee decennia ook zogenaamde kleine en lichte wapens, landmijnen en clusterbommen in de belangstelling. Kleine en lichte wapens werden gezien als een belangrijke katalysator van binnenstatelijke conflicten. Landmijnen en clusterbommen werden steeds meer beschouwd als een humanitair probleem, omdat ze vooral burgerslachtoffers maken. Tegelijkertijd bleef de problematiek van nucleaire wapens op de agenda staan. India and Pakistan voerden in 1998 geslaagde nucleaire tests uit en in de eerste jaren van de 21e eeuw ontstonden er politieke crises over de (al dan niet aanwezige) kernwapenprogramma’s van Irak, Iran en Noord Korea.
In dit bachelorproject staan internationale wapenbeheersing en ontwapening centraal. Studenten worden uitgenodigd om scripties te schrijven over internationale wapenbeheersingsinitatieven. In de scripties mag gebruik worden gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. Een historische invalshoek is ook mogelijk. Mogelijke onderwerpen zijn onder andere: het nucleaire non-proliferatieverdrag, het biologische wapenverdrag, het chemische wapenverdrag / de organisatie op het verbod van chemische wapens (OPCW), het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA), het internationale wapenhandelsverdrag (ATT), de kwestie Iran, de kwestie Noord-Korea, de EU en haar strategie tegen massavernietigingswapens etc. In het bijzonder wordt u uitgenodigd een scriptie te schrijven waarbij een relatie wordt gelegd met het Nederlandse wapenbeheersings- en ontwapeningsbeleid. Ter voorbereiding wordt de volgende literatuur aangeraden: Williams, R. E. (2012). Arms control : history, theory, and policy / Robert E. Williams Jr. and Paul R. Viotti, ed: Santa Barbara, CA : Praeger. Let op: momenteel in bestelling en binnenkort in te zien bij de bibliotheek (u kunt het boek niet lenen). De volgende website is ook zeer nuttig om te bekijken: http://www.armscontrol.org/act/

Bachelorproject 5 (Engelstalig): International Conflict Management in Interstate and Intrastate War – Kroezen-Bogas MSc

International conflict management refers to those activities aimed at handling (armed) conflict, both between and within states. These activities range from conflict prevention, involving the de-escalation of conflict before it becomes violent, through to peacebuilding, the aim of which is to promote durable, positive peace in a post-conflict situation.
This project will be focused on (armed) conflict and its causes; the use of conflict management tools (i.e. conflict prevention, peacemaking, peacekeeping/peace enforcement, and peacebuilding); and the efficacy of various conflict management approaches across time and space.
This Bachelor’s project is intended for students who are interested in conducting empirical and/or theoretical analyses of conflict and/or conflict management techniques broadly defined. Thesis topics may include (but are not limited to): causes of the onset of (civil) war; factors affecting the duration, dynamics and possible resolution of (civil) war; efficacy of specific conflict management tools; the role of third parties in conflict management; the role of the UN or other international (or regional) organizations in maintaining international peace and security; humanitarian intervention and the Responsibility to Protect; and state sovereignty and the legality of third-party intervention. Qualitative, quantitative and mixed method research designs will all be encouraged. Students are also more than welcome to study an aspect of international conflict management from the perspective of theories of International Relations (Neo-Realism, Neo-Liberalism, Constructivism, etc.).
Crocker, Chester A., Fen Osler Hampson, and Pamela Aall. 2011. “Collective Conflict Management: A New Formula for Global Peace and Security Cooperation?” International Affairs 87(1): 39-58.
Goldstein, Joshua S. 2011. Winning the War on War: The Decline of Armed Conflict Worldwide. New York: Penguin.
Walter, Barbara. 1997. “The Critical Barrier to Civil War Settlement.” International Organization 51(3): 335-364.

Onderwijsvormen

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepsbijeenkomsten, bibliotheekinstructie
Projectbijeenkomsten en zelfstudie

Studiematerialen

Aanbevolen: Verschuren, Piet en Hans Doorewaard (2007) Het ontwerpen van een onderzoek (4e druk). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

De syllabus voor deze cursus wordt in de eerste helft van maart op blackboard geplaatst. Van studenten wordt verwacht dat zij deze voorafgaande aan de eerste bijeenkomst hebben doorgenomen.

Toetsing

Het schrijven van een Bachelorscriptie van voldoende wetenschappelijk niveau.

Leids Studentenrepositorium

Na afronding van uw Bachelorproject meldt u uw goedgekeurde bachelorscriptie in pdf formaat aan voor plaatsing in het Leids bachelor scriptierepositorium. Het onderwijssecretariaat ontvangt van deze aanmelding automatisch een e-mail. Na ontvangst van deze e-mail wordt gecontroleerd of het volledig ingevulde en ondertekende scriptieformulier (met de gemotiveerde beoordeling, en de plagiaat- en embargoverklaring) in uw dossier aanwezig is. Als dat zo is, dan volgt definitieve plaatsing in het Leids scriptierepositorium. Uitsluitend goedgekeurde bachelorscripties komen in aanmerking voor opname in het repositorium.

Rooster

Bachelorproject 1 (Ragazzi)
Dinsdag 1 april t/m 22 april, 9.00-11.00 uur in 1B17 (no class on 8 April)
Woensdag 9 April, 11.00-13.00 uur in 1B17
Donderdag 3 april t/m 8 mei, 9.00-11.00 uur in 2A36
Woensdag 14 mei, 9.00-11.00 uur in 2B36
Donderdag 22 mei, 9.00-11.00 uur in 2A36

Bachelorproject 2 (Blom)
Dinsdag 1 april t/m 15 april, 15.00-17.00 uur in 2A36
Dinsdag 22 april, 15.00-17.00 uur in 1A45
Dinsdag 29 april, 15.00-17.00 uur in 2A36
Dinsdag 6 mei, 15.00-17.00 uur in 1A03
Dinsdag 13 mei, 15.00-17.00 uur 5A19
Dinsdag 20 mei, 15.00-17.00 uur 2A36
Donderdag 3 april t/m 22 mei, 17.00-19.00 uur in 1A45 (behalve 24 april t/m 15 mei in 0A33 )

Bachelorproject 3 (Veenendaal)
Dinsdag 1 april t/m 20 mei, 15.00-17.00 uur in SA35 (géén college op 15 april)
Woensdag 16 april, 15.00-17.00 uur in SA31
Donderdag 3 april t/m 22 mei, 15.00-17.00 uur in 1B17 (24 april in 1A27, géén college op 10 april)
Donderdag 1 t/m 22 mei, 15.00-17.00 uur in HB230 (Gorlaeus)

Bachelorproject 4 (Willigen)
Dinsdag 1 april t/m 20 mei, 15.00-17.00 uur in 2A22
Donderdag 3 april t/m 24 april, 15.00-17.00 uur in 1A45 (behalve 24 april in 5A19)
Donderdag 8 t/m 15 mei, 9.00-11.00 uur in 5A37

Bachelorproject 5 (Kroezen)
Maandag 31 maart en 7 april, 11.00-13.00 uur in 1A03
Maandag 14 april t/m 19 mei, 11.00-13.00 uur in 1B17 (géén college op 21 april en 5 mei)
Woensdag 2 april t/m 21 Mei, 11.00-13.00 uur in 1A45

Bibliotheekinstructie:
Zie mededeling op Blackboard.

Ingangseisen

Deelname aan het Bachelorproject in het derde jaar is alleen toegestaan wanneer de propedeuse is behaald en tenminste 40 ECTS van het tweede jaar zijn behaald met inbegrip van het studieonderdeel Methoden van Politicologisch Onderzoek en het onderdeel dat de inhoudelijke grondslag vormt voor het Bachelorproject.